A- A A+
vimeo facebook
Wirtualne podwórka. O mediach cyfrowych w życiu dzieci i młodzieży.
07 // 12 // 2021
Wirtualne podwórka. O mediach cyfrowych w życiu dzieci i młodzieży.

Wirtualne podwórko (lub wirtualny plac zabaw) to metafora, z pomocą której często określana jest rola, jaką nowe technologie i Internet odgrywają dzisiaj w życiu dzieci i młodzieży. Określenie to w trafny sposób oddaje charakter współczesnych zjawisk medialnych. Z jednej strony bowiem, zupełnie jak na tradycyjnym placu zabaw z czasów naszego dzieciństwa, niekiedy napotkać tam możemy na różnego rodzaju pułapki, zasadzki czy inne kłopoty. Z drugiej natomiast – i to zdecydowanie częściej, w przeważającej większości przypadków! – przestrzeń ta otwiera przed nami wręcz nieskończenie wiele możliwości, stając się niezwykle kreatywną, twórczą i wcale nie aż tak złowrogą płaszczyzną wzajemnej komunikacji, budowania wspólnoty, a także znakomitej zabawy i rozrywki.  

To właśnie ta druga, pozytywna perspektywa stanie się najważniejszym punktem wyjścia dla zajęć organizowanych w ramach cyklu WIRTUALNE PODWÓRKA. O MEDIACH CYFROWYCH W ŻYCIU DZIECI I MŁODZIEŻY – serii warsztatów online skierowanych do edukatorów_ek i animatorów_ek kultury. Podczas kolejnych zajęć warsztatowych w empatyczny, wspierający, nieoceniający, starający się zrozumieć sposób przyjrzymy się więc temu, co dzieci i młodzież lubią robić najczęściej w swoim czasie wolnym, czym jest dla nich Internet, na jakie platformy wchodzą i z jakich aplikacji korzystają – wszystko po to, aby w tych być może niezrozumiałych dla nas na pierwszy rzut oka praktykach doszukać się wielu łączących nas podobieństw i punktów stycznych. W ramach poszczególnych spotkań, dyskutując, tworząc i wykonując praktyczne ćwiczenia, wspólnie zastanowimy się też nad tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie te platformy i narzędzia do budowania międzypokoleniowego dialogu, a także do licznych działań związanych z animacją kultury i edukacją.

Uwaga: na każde spotkanie w cyklu obowiązują osobne zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo będą miały animatorzy i animatorki kultury działający w woj. mazowieckim, poza m.st. Warszawą.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na adres mailowy n.roicka@mik.waw.pl

SPOTKANIE NR 1 | 16.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Cyfrowa wspólnota, czyli o roli social mediów i Internetu w życiu dzieci i młodzieży

Narracje dotyczące różnic międzypokoleniowych bardzo często podkreślają (fałszywą) dychotomię pomiędzy tym, co „cyfrowe” i tym, co „rzeczywiste”. Podział ten w równym stopniu porządkuje, co utrudnia możliwość uchwycenia istotny doświadczeń medialnych charakteryzujących współczesne pokolenie dzieci i młodzieży. W czasie warsztatów porozmawiamy więc o roli internetu i mediów cyfrowych w życiu codziennym młodych osób, przyjrzymy się aktualnym raportom i danym, a także spróbujemy w bardziej trafny sposób zdefiniować (pop)kulturową specyfikę tej generacji.

Więcej informacji i zapisy: https://tiny.pl/9cwrs

SPOTKANIE NR 2 | 19.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

(Nie tylko) w smartfonie, czyli o języku i praktykach komunikacyjnych młodych osób

Internet, media społecznościowe i popularne aplikacje w daleko idący sposób zmieniły nasze sposoby komunikacji. Często zdarza się, że o tej nowej sytuacji medialnej myślimy w kategoriach swego rodzaju zubożenia. Tymczasem praktyki komunikacje, które wykorzystują dzieci i młodzież, są w gruncie rzeczy niezwykle złożone i wymagają od nich ogromnych kompetencji poznawczych i kulturowych. W trakcie warsztatów zastanowimy się więc nad fenomenem popularnych narzędzi służących do rozmów (m.in. Discord, Messenger, Clubhouse), przyjrzymy się znaczeniu modnych emoji, a także porozmawiamy na temat (reaktywnej) specyfiki młodzieżowego języka.

Więcej informacji i zapisy: https://tiny.pl/9cwrv

SPOTKANIE NR 3 | 23.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Instagramowalność, czyli jak funkcjonować w (młodzieżowej) kulturze obrazu?

Dominująca rola obrazu i komunikacji obrazowej jest tym, co jednoznacznie wyróżnia praktyki związane z porozumiewaniem się typowe dla współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Świadectwem tego jest chociażby niezwykła popularność aplikacji służących m.in. do tworzenia czy postowania fotografii. W czasie zajęć przyjrzymy się zatem najczęściej używanym platformom (m.in. Instagramowi), strategiom związanym z tworzeniem charakterystycznego dla nich kontentu, a także ich możliwościom edukacyjnym i animacyjnym.

Więcej informacji i zapisy: https://tiny.pl/9cwwg

SPOTKANIE NR 4 | 30.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Dla Ciebie, czyli do czego możemy wykorzystać TikToka (i jak to zrobić w kreatywny sposób)?

TikTok to aktualnie jedna z najbardziej popularnych aplikacji służących do oglądania i, co szczególnie istotne, tworzenia krótkich materiałów wideo. Zamieszane tam filmiki w krótkim czasie potrafią zyskać wielomilionową publiczność, a ich twórców_czynie przemienić w rozpoznawalne osobowości internetu. Podczas warsztatów przyjrzymy się zatem specyfice TikToka, będącego wszak niezwykle istotnym punktem odniesienia dla (pop)kulturowego funkcjonowania dzieci i młodzieży, porozmawiamy o jego fenomenie, a także poznamy najnowsze tiktokowe trendy i formaty, zastanawiając się nad możliwymi sposobami wykorzystania ich w działaniach animacyjnych.

SPOTKANIE NR 5 | 3.12.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Konwencje, gatunki, challenge, serie, formaty i fandomy, czyli dzieci i młodzież w (cyfrowej) kulturze remiksu

Współczesna kultura młodzieżowa bogata jest w ciągłe powtórzenia, nawiązania i aluzje. Dokładnie na tej zasadzie funkcjonują przecież memy, GIF-y, opowiadania publikowane na Wattpadzie, a nawet cieszące się olbrzymią popularnością tiktoki. Podczas zajęć z uwagą przyjrzymy się więc tej młodzieżowej rzeczywistości twórczego recyclingu, poznając narzędzia i kody kulturowe, które w konsekwencji pozwolą nam w niej uczestniczyć.

SPOTKANIE NR 6 | 7.12.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Streamowanie, czyli dlaczego dzieci i młodzież lubią gry wideo (i co z tego dla nas wszystkich wynika)?

Według raportu „Nastolatki 3.0” granie w gry wideo to jeden z najczęstszych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Co więcej, ta wszechobecność gier w życiu młodego pokolenia w zasadniczy sposób kształtuje domyślne sposoby rozumienia i konstruowania narracji czy komunikatów medialnych. W trakcie warsztatów poznamy zatem najpopularniejsze platformy do streamowania rozgrywek (np. Twitch), omówimy (zwłaszcza pozytywny!) wpływ gier na różne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży w życiu codziennym, a także zastanowimy się nad różnorodnością praktyk gamingowych.

Warsztaty poprowadzi Karol Jachymek - kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmoteką Szkolną, Fundacją Szkoła z Klasą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

Kontakt w sprawie warsztatów:
Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

  • Brak komentarzy