A- A A+
vimeo facebook
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY pn. „Zmierz się z twórczością”
28 // 05 // 2019
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY pn. „Zmierz się z twórczością”

Spotkanie organizowane jest corocznie od 2011 roku w ramach stołecznego projektu WARS i SAWA, we współpracy samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń (WCIES), Centrum Nauki Kopernik oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Za każdym razem tematyka seminarium poświęcona jest innemu zagadnieniu, np. roli i sposobowi organizacji przestrzeni w procesie uczenia się, wykorzystania teorii psychologicznych i komunikacji społecznej w edukacji szkolnej czy współpracy szkół z instytucjami. Podczas każdego seminarium odbywają się wykłady popularnonaukowe z ekspertami z danej dziedziny, a także warsztaty i dyskusje. Ponadto miejsce odbywania się seminarium w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik sprzyja zapoznaniu się gości z dostępnymi zasobami instytucji i wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Każde seminarium jest impulsem do poszukiwania innowacyjnych sposobów nauczania, tworzenia niestandardowych form i metod pracy z uczniami uzdolnionymi.

Tegoroczne spotkanie uświetni wykład prof. dr hab. Wiesławy Limont pt. „Wyobraźnia i zdolności twórcze, w kierunku edukacji do twórczości” oraz ciekawa oferta karuzeli warsztatowo-projektowej.

Seminarium adresowane jest do wszystkich typów szkół - z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia przedstawicieli szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, tj. z aktualnym Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego on-line na stronie internetowej: https://kursy.wcies.edu.pl/ w zakładce „Szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego”. (https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Letnie-seminarium-dla-nauczycieli-WARSA-i-SAWY-edycja-IX)

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/aktualnosci/21595-zapraszamy-na-tegoroczne-letnie

  • Brak komentarzy