A- A A+
vimeo facebook
Poszukiwany Innowacyjny Menedżer Kultury!
21 // 06 // 2018
Poszukiwany Innowacyjny Menedżer Kultury!

Ponownie będziemy nagradzać menedżerów kultury, których nowatorskie podejście do zarządzania instytucją kultury, inspiruje do zmian i odważnego poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i takiego prowadzenia działalności kulturalnej, które wydobywa i wspiera potencjał zarówno samych instytucji, ich pracowników jak i lokalnych społeczności.

 

Nabór w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury trwa do 10 czerwca.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów reprezentujących instytucje kultury bądź organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Kandydatury mogą zgłaszać ww. instytucje i organizacje; kandydaci mogą także zgłaszać się osobiście.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego na adres: imk@mik.waw.pl

Jeśli:

  • przyciągasz do kultury
  • jesteś znany/a z niekonwencjonalnej działalności kulturalnej
  • potrafisz ze słabości wydobyć potencjał i wykorzystać go z korzyścią dla siebie, zespołu i społeczności lokalnej
  • podpatrujesz inne branże i wprowadzasz w swojej organizacji/instytucji rozwiązania usprawniające jej działanie
  • nie podążasz ślepo za trendami, ale sam/a je wyznaczasz
  • budujesz, integrujesz, wzmacniasz swój zespół i wspierasz sieci współpracy
  • skutecznie pozyskujesz środki finansowe
  • korzystasz z lokalnych zasobów, działasz „z” i „dla” społeczności lokalnej

to szukamy właśnie CIEBIE

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk.html

 

  • Brak komentarzy