A- A A+
vimeo facebook
Poszukujemy OPERATORÓW REGIONALNYCH Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
10 // 04 // 2018
Poszukujemy OPERATORÓW REGIONALNYCH Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Poszukujemy OPERATORÓW REGIONALNYCH Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Mazowiecki Instytut Kultury oraz partner społeczny Federacja Mazowia, w związku z rozpoczęciem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (Uchwała Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28 marca 2018 r.) ogłaszają nabór na Operatorów Regionalnych MPEK.


Przewidujemy realizację projektów w ramach MPEK w następujących subregionach woj. mazowieckiego: radomskim, płockim, siedleckim, ostrołęcko - ciechanowskim, okołowarszawskim (Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym). Pod pojęciem „subregion” rozumiemy ww. powiaty oraz powiaty z nimi sąsiadujące z obszaru woj. mazowieckiego.


Program obejmie w roku pilotażowym 2018 jeden wybrany subregion, a w latach 2019-20 pozostałe. We współpracy z wybranym operatorem zostaną zatem zrealizowane działania pilotażowe w 2018 r. w jednym z subregionów woj. mazowieckiego, natomiast z pozostałymi operatorami będziemy współpracować w kolejnych latach.
Szukamy podmiotów publicznych oraz niepublicznych, które posiadają udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz posiadają potencjał kadrowy, instytucjonalny, organizacyjny i merytoryczny pozwalający na pełnienie roli operatora subregionalnego i współorganizację wydarzeń (w tym konferencji inaugurującej projekt).
Zadaniem partnera regionalnego będzie współpraca z MIK, Federacją Mazowia, ekspertami MPEK i Pełnomocnikiem MPEK, przy realizacji działań z zakresu edukacji kulturalnej i animacji kultury w danym subregionie woj. mazowieckiego.
Dodatkowo zadaniem operatora regionalnego będzie organizacja jednego dużego projektu z dziedziny edukacji kulturalnej o zasięgu subregionalnym.
Zasadniczym zadaniem operatora regionalnego będzie ponadto inicjowanie i koordynacja współpracy z mniejszymi podmiotami lokalnymi „w terenie” w swoim subregionie. Ważnym celem MPEK jest bowiem stworzenie sub/regionalnej sieci współpracy zorientowanej na wspólne planowanie i realizowanie działań z obszaru edukacji kulturalnej i animacji kultury.
Program będzie dofinansowany ze środków samorządu woj. mazowieckiego, ale dodatkowym atutem przy wyborze operatora regionalnego będzie zabezpieczenie w budżecie operatora środków na współfinansowanie wybranego działania/projektu edukacyjnego lub animacyjnego, który może zostać dofinansowany z MPEK.
Dokumenty stanowiące Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej znajdą Państwo TU.


Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie do 7.05.2018 r. aplikacji w formie listu intencyjnego wraz z dokumentacją zrealizowanych projektów oraz wstępnymi pomysłami na działania z dziedziny edukacji kulturalnej na adresy:


m.sliwa@mik.waw.pl
karol_wittels@op.pl


MIK zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji tylko wybranych podmiotów kultury. Dodatkowe informacje Marcin Śliwa – MIK, tel. 22 58 64 250 lub Karol Wittels - Federacja Mazowia – tel. 604 301 238.

 

  • Brak komentarzy