A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Akademia Dziedzictwa - wykład!
28 // 11 // 2017
Mazowiecka Akademia Dziedzictwa - wykład!

Paradoksalnie, nawiązanie do starożytności mogło być rozumiane jako zwrot ku nowoczesności. W wielu rejonach Europy architektura klasycystyczna drugiej połowy XVIII wieku stanowiła równoważnik Oświecenia, znak nowego ładu, zastępującego uznawane za oznaki zepsucia barok i rokoko. W krajobrazie Warszawy zarówno w epoce stanisławowskiej, jak i później, w czasach Królestwa Kongresowego, pojawiły się budowle i rozwiązania urbanistyczne, które miały nadać miastu nowoczesny porządek. Porządek także próbowano zaprowadzić w miastach Mazowsza, z inicjatywy czy to prywatnej, czy rządowych komisji. Tu zwłaszcza modernizacyjny wysiłek władz Królestwa po 1815 r. doprowadził do powstania (w formach klasycystycznych) ratuszów, szpitali, rogatek, odmieniających wizerunek regionu. Także w rezydencjach ziemiańskich niemal absolutną dominację sprawował przez kilkadziesiąt lat styl „antyczny”.

Wykład można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ud69J5oo_CQ

Mazowiecka Akademia Dziedzictwa jest nowatorskim programem badawczym i popularyzatorskim, poświęconym Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu. Dzięki tematycznym wykładom i wycieczkom do wybranych, najciekawszych zabytków i miejsc związanych z wybitnymi artystami i ludźmi kultury uczestnicy zapoznają się z najnowszym stanem wiedzy na dany temat. Poznają też europejskie i regionalne związki tych zjawisk. Uwaga wykładowców skupi się również na omówieniu kontekstów ekonomicznych, historycznych i społecznych, ze wskazaniem podobnych zjawisk za granicą. Mazowsze, pozostające wciąż w cieniu Warszawy, czeka i zasługuje na odkrycie i docenienie.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z fotorelacją z wycieczki, która odbyła się 10 listopada. Tematyka bezpośrednio nawiązywała do zagadnień omawianych podczas wykładów. Szczegóły dostępne są pod adresem: www.mik.waw.pl/mazowiecka-akademia-dziedzictwa-pierwsza-wycieczka.html

  • Brak komentarzy