A- A A+
vimeo facebook
„EDUKREATOR NA MAZOWSZU” – konkurs dla kreatywnych szkół i nauczycieli!
06 // 11 // 2017
„EDUKREATOR NA MAZOWSZU” – konkurs dla kreatywnych szkół i nauczycieli!

O nagrody w konkursie „Edukreator na Mazowszu” mogą ubiegać się:

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.

Cel Konkursu:
wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych
na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście
do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół
i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

Termin składania kart zgłoszeń: 13 września–6 listopada 2017 r.

Wnioski należy:
przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, albo
złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: katarzyna.klepaczewska@mazovia.pl

Szczegóły:https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,103,edukreator-na-mazowszu-konkurs-dla-kreatywnych-szkol-i-nauczycieli.html

  • Brak komentarzy