A- A A+
vimeo facebook
Program dotacyjny
25 // 09 // 2017
Program dotacyjny "Koalicje dla Niepodległej"

Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

NABÓR DO I ETAPU KONKURSU TRWA OD 12 DO 25 WRZEŚNIA.

 

I etap jest skierowany do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu.

Będą one mogły uzyskać dofinansowanie na realizację pięcioletniego programu składającego się z zadań kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych, w tym: współorganizację II etapu konkursu „Koalicje dla Niepodległej” oraz organizację szkoleń i wykładów.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w I etapie konkursu na lata 2017 – 2021 wynosi 280 000 zł , zaś maksymalna – 405 500 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach I etapu konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury) związanych z:

  • praca członków Zespołu Oceniającego, który przeprowadzą oceny merytorycznej wniosków;
  • organizowanie szkoleń dla wnioskodawców dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji;
  • organizowania szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań;
  • praca zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu Koalicje dla Niepodległej w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań;
  • organizowania otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.

Szczegóły: http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/koalicje-dla-niepodleglej/

  • Brak komentarzy