A- A A+
vimeo facebook
Wprowadzenie do budowania partnerstw międzysektorowych
11 // 09 // 2017
Wprowadzenie do budowania partnerstw międzysektorowych

Najczęściej hasło „partnerstwo” kojarzy nam się np. z nieodpłatnym udostępnianiem przestrzeni, a nie z realną współpracą.

Tymczasem korzystanie z pomocy partnerów przyczynia się do ich szybszego rozwoju i zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Gdy przestaniemy patrzeć na inne organizacje jak na konkurenta, a zaczniemy w nich dostrzegać wspólnika, może zadziałać siła synergii.

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają do wzięcia udziału w konkursach dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”, które kładą duży nacisk na zawieranie partnerstw prowadzących do owocnej współpracy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu które organizowane jest przez Biuro Programu "Niepodległa” we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, w ramach działań programu szkoleniowego Kadra Kultury.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dla kogo jest to szkolenie? 
Pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorzy i edukatorzy, praktycy, członkowie partnerstw/grup/koalicji i wszyscy, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej i przystąpieniem do programu „Koalicje dla Niepodległej”.

Cele szkolenia 
Pogłębienie kompetencji niezbędnych do zbudowania partnerstwa międzysektorowego, a także usprawnienia/ukierunkowania już istniejących koalicji, w których uczestnicy oraz ich instytucje partycypują.

Szkolenie pozwoli na: 
- zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad budowania koalicji ; 
- zdobycie umiejętności organizowania i prowadzenia współpracy partnerskiej angażującej podmioty z sektora publicznego, pozarządowego oraz biznesu;
- wzmocnienie świadomości roli partnerstwa w działaniu i poznanie możliwości, jakie może dawać współpraca międzysektorowa.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

  • Brak komentarzy