A- A A+
vimeo facebook
Program dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą”
11 // 09 // 2017
Program dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą”

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.

Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, które pomyślnie przejdą wstępną weryfikację. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 11 września 2017 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: Programy dotacyjne.

  • Brak komentarzy