A- A A+
vimeo facebook
Zarządzanie zespołem w instytucji kultury - szkolenie
25 // 09 // 2017
Zarządzanie zespołem w instytucji kultury - szkolenie

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz własnym rozwojem jako liderów.

 

Zakładane cele szkolenia:

Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem jako menedżer, strona zaangażowana w konflikt lub mediator.
Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem: jaki mam styl działania w sytuacji różnicy interesów, nad czym powinienem pracować.
Trenowanie umiejętności, niezbędnych w rozwiązywaniu konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.


Kompetencje, które zdobędzie uczestnik w wyniku szkolenia:

Wzmocnienie postawy asertywnej, zabezpieczającej przed niepotrzebnymi konfliktami i ułatwiającej tworzenie konstruktywnych relacji w zespole.
Uświadomienie sobie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron w kierowaniu konfliktem i w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych w sytuacjach zawodowych.
Wzrost umiejętności prowadzenia negocjacji, mediacji oraz dobierania właściwych metod rozwiązywania konfliktów w zespole.


Warsztat prowadzi: Monika Klonowska

Ilość godzin: 15

Liczba uczestników: 20 osób

Termin: 25-27 września 2017

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Irmina Recka-Wyżga , irecka@nck.pl, tel. 22 21 00 117, 518 332 896

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w trakcje trwania rekrutacji) można wypełniać między 28 sierpnia - 6 września 2017 (włącznie).

Kryterium wyboru: decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają uczestnicy szkolenia "Zarządzanie zespołem cz.1"

 

Koszty

600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania (pokoje 2-osobowe) w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd spod PKiN w Warszawie do ośrodka szkoleniowego.
W cenę szkolenia wliczone są:

udział w szkoleniu,
wyżywienie,
nocleg (pokoje dwuosobowe),
transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mejlowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 8 września 2017.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem"

Szczegóły dostępne tutaj.

  • Brak komentarzy