A- A A+
vimeo facebook
Warsztaty dla kadr kultury
12 // 06 // 2023
Warsztaty dla kadr kultury "Jak opowiedzieć siebie? Sztuka, myślenie wizualne i kreatywność w pracy z młodzieżą"
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025
Warsztaty są częścią projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni projekt, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Nasze działanie zakłada realizację tego celu m.in. poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą. Dlatego zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą lub planujące takie działania do udziału w naszych warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty „Jak opowiedzieć siebie? Sztuka, myślenie wizualne i kreatywność w pracy z młodzieżą”

TERMIN: 12.06.2023 (poniedziałek), g. 10:00-17:00

MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

liczba uczestników: 15 osób

Zapewniamy lunch i serwis kawowy na miejscu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 09.06.2023. Decyduje kolejność zgłoszeń.

_____________________________________

Sztuka, zarówno dawna, jak i współczesna, jest narzędziem do myślenia i poznawania – siebie, innych i świata w całej swej różnorodności. Podczas warsztatów przekonasz się, że sztuki można swobodnie używać do tego, by wzmacniać młodych ludzi i zachęcać do autoekspresji. Wykorzystamy ją jako punkt wyjścia do rozmowy, wymiany, autorefleksji, ale także twórczych gestów, zmyślania i snucia opowieści.

Szkolenie opiera się na zestawie inspiracji i pomysłów, które na różne sposoby dotyczą badania i odczytywania sztuki, a także kodowania sensów we własnej twórczości. Sztuka jest bardzo pojemna – jest w niej miejsce na indywidualne historie i wrażenia, dlatego tak ważne jest, by młodzi wsłuchiwali się w siebie, odrzucając społeczne przekonanie, że do zainteresowania sztuką trzeba posiadać ekspercką wiedzę czy talent.

Jako edukatorka i autorka programów młodzieżowych w ramach warsztatu pokażę:

 • Jak używać sztuki do wzmacniania młodzieży?
 • W jaki sposób używać sztuk wizualnych do treningu kreatywności?
 • Jak tworzyć warunki do rozwijania aktywności twórczej młodzieży?
 • Co to jest myślenie wizualne i dlaczego warto rozwijać je w animacji kulturowej?
 • Dlaczego i jak warto zestawiać ze sobą różne teksty kultury (sztuka, nie-sztuka, memy, zdjęcia, teksty)?

 

Szkolenie ma wymiar praktyczny – wszystko przećwiczymy na sobie, dzięki czemu poznasz wiele prostych metod i ćwiczeń, które możesz przenieść na grunt własnej praktyki. Przygotowane aktywności skupione są wokół umiejętności:

 • uważnego patrzenia,
 • myślenia obrazami, myślenia nieszablonowego,
 • rozwijania wyobraźni i twórczego potencjału,
 • myślenia krytycznego i samodzielnego,
 • wyrażania własnego zdania, myśli i emocji,
 • ćwiczenia się w otwartości na różne narracje i punkty widzenia,
 • swobodnego i twórczego kontaktu z tekstem kultury.

 

PROWADZĄCA:

Katarzyna Witt - historyczka sztuki, edukatorka muzealna, twórczyni treści dla dzieci i młodzieży. Tworzy narzędzia dydaktyczne, pisze dla dzieci, prowadzi warsztaty w muzeach, domach kultury i bibliotekach. Współautorka „Książki otwartej na świat” i kuratorka wystawy dla dzieci pod tytułem „Przeprowadzki” w Muzeum Emigracji w Gdyni. Przez kilka lat tworzyła programy edukacyjne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, m.in. siedem edycji projektu młodzieżowego „Wejdź w muzeum”. W ostatnim czasie realizowała też cykle zajęć dla młodszych nastolatków – „Plac Budowy” (MSN) i „Jak działa sztuka” (Służewski Dom Kultury). Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (w 2015 i 2020 roku), stypendystka MKiDN (2019), zwyciężczyni polskiej edycji konkursu „Golden Cubes” (2020). Zajmuje się m.in. edukacją kulturową, wizualną i architektoniczną, założycielka mikrostudia Kolektor. www.kolektor.co

 Projekt Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

Warsztaty "Jak opowiedzieć siebie? Sztuka, myślenie wizualne i kreatywność w pracy z młodzieżą"

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

 • Brak komentarzy