A- A A+
vimeo facebook
Warsztaty dla kadr kultury
05 // 06 // 2023
Warsztaty dla kadr kultury "Zobacz ICH, żeby oni zobaczyli CIEBIE"
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025
Warsztaty dla kadr kultury są częścią projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni projekt, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Nasze działanie zakłada realizację tego celu m.in. poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą. Dlatego zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą lub planujące takie działania do udziału w naszych warsztatach. Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty pt. „Zobacz ICH żeby oni zobaczyli CIEBIE”

TERMIN: 05.06.2022 (poniedziałek), g. 10:00-17:00

MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

Liczba uczestników/uczestniczek: 15 osób

Zapewniamy lunch i serwis kawowy na miejscu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.06.2023. Decyduje kolejność zgłoszeń.

__________________________________

Aby móc rozpocząć współpracę, dobrze jest wiedzieć, co możemy wzajemnie sobie dać. Dobrze jest także znać swoje zasoby i moce oraz poznać z tej strony przyszłego partnera.

Podczas warsztatu poznamy narzędzia, które pomogą przygotować się do podjęcia współpracy z młodzieżą, zdiagnozowania jej potrzeb, ale przede wszystkim nawiązania pierwszych relacji.

Skupimy się na:

  • ocenieniu własnej otwartości lub gotowości na nią,
  • zweryfikowaniu dotychczasowego doświadczenia i wyciągnięcia z niego wniosków,
  • próbie samooceny umiejętności słuchania i nieocenienia,
  • wyznaczaniu przestrzeni, którą jesteśmy gotowi oddać do wspólnego działania,
  • rozumieniu pojęcia „traktowanie podmiotowe”.

Wypracujemy wspólnie:

  • listę naszych dobrych i złych doświadczeń,
  • metody na przełamanie barier i niepokojów,
  • zasób ćwiczeń, od których warto zacząć współpracę.

PROWADZĄCA:

Katarzyna Michalska – absolwentka filologii polskiej UŚ oraz studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Doktorantka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Przez 27 lat pracowała z młodzieżą w szkole systemowej niesystemowymi metodami jako autorka przedmiotu Wychowanie do twórczości w ramach autorskiego programu Klas Aktywności Twórczej. Ekspertka w obszarze edukacji kulturowej. W latach 2003-2019 prowadziła warsztaty w programie Bardzo Młoda Kultura Narodowego Instytutu Kultury w woj. śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, zachodnio-pomorskim i mazowieckim. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji   z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej – jako narzędzi wspierających nauczyciela w nawiązywaniu relacji z młodymi ludźmi oraz wspomagających w tworzeniu warunków do współpracy i zaangażowania. Animatorka kultury. Mentorka w kursach internetowych  Centrum Edukacji Obywatelskiej „Włącz się! Młodzi i media” i „Kulthurra" w Katowicach). Od 2021 roku kierowniczka instytucji kultury Pałac w Miechowicach, filii Bytomskiego Centrum Kultury. Od 2022  Pełnomocniczka Prezydenta ds. edukacji kulturalnej i kulturowej w Bytomiu, wspierając m.in. działania Młodzieżowej Rady Miasta.

Projekt Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Warsztaty "Zobacz ICH, żeby Oni mogli zobaczyć CIEBIE"

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

  • Brak komentarzy