A- A A+
vimeo facebook
Objazd Studyjny MPEK-u
15 // 04 // 2024
Objazd Studyjny MPEK-u "Z wizytą u siebie" - wiosna 2024
Nabór
Objazd studyjny „Z wizytą u siebie” – wyrusz w podróż z MPEKiem!
Rozpoczął się nabór uczestników do wiosennej edycji Objazdu MPEK-u „Z wizytą u siebie” w subregionie płockim. Objazd odbędzie się 10-11 maja 2024. Wraz z animatorami i animatorkami z regionu wyruszymy w teren, by wspólnie odkrywać bogactwo lokalnych działań twórczych. Dołącz do nas! Nabór trwa do 26 kwietnia włącznie.

Objazd studyjny „Z wizytą u siebie” – wyrusz w podróż z MPEKiem!

Rozpoczął się nabór uczestników do wiosennej edycji Objazdu MPEK-u „Z wizytą u siebie” w subregionie płockim. Objazd odbędzie się 10-11 maja 2024. Wraz z animatorami i animatorkami z regionu wyruszymy w teren, by wspólnie odkrywać bogactwo lokalnych działań twórczych. Dołącz do nas! Nabór trwa do 26 kwietnia włącznie.

Terenową odsłoną Mazowieckiego Program Edukacji Kulturalnej są objazdy studyjne „Z wizytą u siebie”. Podczas naszych wypraw jeździmy po wybranym subregionie wraz z osobami, które w nim działają. Naszym celem jest rozpoznanie lokalnych zasobów i zbudowanie dobrych relacji między animatorami. To także przestrzeń do wzajemnej inspiracji i wymiany praktyk. W objeździe biorą udział gospodarze i gospodynie wizyt studyjnych, zaproszeni goście oraz zespół MPEK-u. 

Gwarantujemy transport, nocleg oraz wyżywienie. Objazd jest bezpłatny.

Punkty na mapie objazdu:

Płock - Wiączemin - Grzybów - Gostynin - Lucien - Nowa Biała - Mieszewo Nowe - Zglenice

Jak dołączyć do objazdu?
Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia włącznie. Pamiętaj, że warunkiem udziału w objeździe jest zapoznanie się z Regulaminem naboru oraz uczestnictwa w Objeździe MPEK-u „Z wizytą u siebie”.
Pytania możesz przesłać na adres mpek@mik.waw.pl lub zadać telefonicznie 669 395 783.

Tak było podczas poprzednich edycji!
Relacje z poprzednich edycji Objazdu studyjnego „Z wizytą u siebie” przekonają Cię, że warto zgłosić swój udział. Odwiedź naszą zakładkę z filmami https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-materialy/mpek-filmy.html oraz Facebooka: https://www.facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Objazd studyjny MPEK "z wizytą u siebie" edycja wiosenna 2024

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Zagwarantowane wyżywienie podczas całego objazdu: śniadania, obiady, kolacja /wszystkie posiłki wegetariańskie/
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

Załączniki:

regulamin-objazdu-studyjnegoz-wizyta-u-siebieedycja-wiosenna-2024mpek.pdf - pobrań: 76, rozmiar: 1,04 MB
  • Brak komentarzy