A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia 2024 - nabór uzupełniający dla domów kultury
19 // 04 // 2024
Program Towarzyszenia 2024 - nabór uzupełniający dla domów kultury

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.
Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.
Rozbudzamy! Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.
Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Ogłaszamy nabór uzupełniający do Programu Towarzyszenia dla domów kultury!

Program Towarzyszenia to program rozwojowy dla małych instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

Program składa się z 2 ścieżek:

 1. indywidualnego tutoringu dla dyrektora/dyrektorki instytucji
 2. procesu towarzyszenia eksperckiego dla całego zespołu instytucji (włączając dyrekcję)

Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla domów kultury (ew. instytucji łączonych: dom kultury + biblioteka) zmotywowanych i otwartych na zespołową pracę:

 • z gmin do 30tys. mieszkańców,
 • których zespół liczy co najmniej 3 osoby (wraz z dyrektorem/osobą zarządzającą)
 • w których osoba na stanowisku dyrektora/osoby zarządczej pełni swoją funkcję od min. 12 miesięcy oraz posiada kontrakt do min. kwietnia 2025r.

W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Zaproś nas do siebie, BLISKO, Program Rozwoju Bibliotek.

Udział w programie jest bezpłatny.

 Nabór: 5.04 - 19.04.2024r.

→ do 19 .04 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe

→ 24.04  i 26.04 w godz. 10:00-11:00 i 11:30-12:30 odbędą się rozmowy on-line zespołami domów kultury zakwalifikowanymi do II etapu oceny (dzień do wyboru)

→ 29.04 ogłoszenie wyników

Instytucja zgłaszająca się do Programu zobowiązuje się do zaangażowania całego zespołu i aktywnego działania wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji, w tym dyrekcji (również poza czasem przewidzianym na spotkania).

 Regulamin naboru uzupełniajacego i udziału w Programie dostępny do pobrania w dole strony.

 

Elementy składowe Programu:

 • do 17h spotkań zespołu instytucji z ekspertką, zrealizowanych w terminie od kwietnia do września 2024;
 • warsztaty otwierające, integracyjno-komunikacyjne dla zespołu;
 • warsztaty dodatkowe dopasowane do potrzeb;
 • spotkanie wzmacniające dla zespołu z ekspertką po zakończonym procesie realizacji Programu Towarzyszenia, jesienią 2024;
 • spotkanie podsumowujące Program w styczniu/lutym 2025 w Mazowieckim Instytucie Kultury.

 

Elementy składowe tutoringu dla osoby zarządzającej instytucją:

 • 6h indywidulanych konsultacji (rozłożone na minimum 4 spotkania) w określonych obszarach konsultacyjnych;
 • udział w wizycie tutoringowej w instytucji tutorki;
 • wizytę tutorki u siebie w instytucji.

 

Jak się zgłosić?

Zależy nam aby decyzja o udziale w Programie zapadła zespołowo, ponieważ wszystkie spotkania z ekspertkami będą wymagały udziału i zaangażowania całego zespołu instytucji wraz z dyrekcją, a co za tym idzie gotowości do zamykania instytucji na czas trwania spotkań i warsztatów.

A zatem:

 1. Przeczytajcie regulamin Programu, sprawdźcie z waszym kalendarzem wszystkie terminy dot. naboru oraz warsztatów zaplanowanych w Programie, które są ustalone z góry, a które wymagają obecności Waszego zespołu.
 2. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 3. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia ekspertek.
 4. Wspólnie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy (dostępny w dole strony).
 5. Ostatnie 2 pytania w formularzu dot. tutoringu i są przeznaczone do uzupełnienia przez dyrektora/dyrektorkę instytucji.

 

Ważne terminy:

19.04 – koniec naboru

23.04 – wyniki I etapu oceny

24.04 i 26.04 do wyboru – rozmowy on-line z zespołami Domów Kultury, które przeszły do II etapu

29.04 – wyniki naboru

9.05, 16.05 lub 17.05 – Na „Warsztat otwierający” proponujemy Wam terminy określone z góry. Prosimy o wybranie w formularzu zgłoszeniowym najbardziej preferowanego.

Terminy spotkań z ekspertkami oraz tutorkami będą ustalane indywidualnie.

 


Ekspertka dla Domu Kultury

Martyna Studzińska

Oferowane obszary wsparcia eksperckiego dla instytucji:

 1. Budowanie zespołu – wsparcie przy włączaniu nowych osób i wprowadzenia na kolejne poziomy osób, które już razem współpracują.
 2. Rozeznanie w sytuacji lokalnej: mapowanie interesariuszy, trudności i potencjałów instytucji.
 3. Zasady pisania projektów - jak je konstruować i na co zwracać?
 4. Definiowanie i docieranie do grup docelowych.
 5. Działania z seniorami i międzypokoleniowe – krok po kroku, inspiracje, dobre praktyki.
 6. Kiedy i jak zacząć myśleć o wolontariacie?
 7. Przyjrzenie się sposobom komunikacji w zespole, pomoc w wypracowaniu optymalnych jej warunków.
 8. Wsparcie przy wypracowaniu zasad obiegu informacji i wprowadzeniu adekwatnych narzędzi dla całego zespołu.
 9. Rola Domu Kultury w lokalnym środowisku – jaka jest, a jaka chcemy żeby była?

Magdalena Różycka - ekspertka wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK

Tutorka dla Dyrektora_ki Domu Kultury

Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury

Obszary konsultacyjne:

 1. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników oraz wypaleniu zawodowemu na stanowisku zarządczym. Dobre praktyki, sesja inspiracji.
 2. Jak zarządzać instytucją, w której pracuje kilka pokoleń pracowników? Sposoby na zbudowanie porozumienia między osobami reprezentującymi różne generacje.
 3. Jak komunikować o naszych działaniach? Skuteczna promocja i marketing instytucji kultury.
 4. Media i social media relations. Dobre praktyki współpracy i zacieśniania więzi. Jak reagować na krytykę.
 5. Wizerunek dyrektora/dyrektorki instytucji kultury. Jak budować zaufanie do siebie i sieć wspierających kontaktów?
 6. Zarządzanie zespołem: oceny okresowe i udzielanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji.
 7. Wystąpienia publiczne – zasady utrzymania uwagi publiczności, inspirujące przykłady.
 8. Sponsoring i mecenat. Pozyskiwanie partnerów i budowanie długotrwałych relacji. Przygotowanie oferty sponsorskiej.
 9. Organizacja imprez masowych – obowiązki organizatora.
 10. Współpraca z artystami – prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucji.

 


Koordynacja i kontakt w sprawie naboru:
Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
tel./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 

Załączniki:

regulamin-naboru-i-uczestnictwaprogramietowarzyszeniadostepny5042024final.pdf - pobrań: 101, rozmiar: 129,94 KB
 • Brak komentarzy