A- A A+
vimeo facebook
×

Ostrzeżenie

The form #94 does not exist or it is not published.
Program Towarzyszenia 2023
15 // 02 // 2023
Program Towarzyszenia 2023
Nabór zakończony!
Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.
Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.
Rozbudzamy!:) Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.
Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Program Towarzyszenia to program rozwojowy dla małych instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstaje multimedialny mini-reportaż.

Szczególnie zapraszamy domy, centra, ośrodki kultury, będące na etapie „nowego otwarcia” (ze względu np. na nową siedzibę, zmianę osoby zarządzającej), które nie planują brać udziału w 2023 r. w innych, angażujących projektach. Z pewnością bardzo skorzystają też instytucje stanowiące połączenie domu/ośrodka kultury z biblioteką, ze względu na możliwość skorzystania z doświadczeń tego typu hybrydowych instytucji, które wzięły już udział w Programie.

Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę.

W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek, BLISKO, Zaproś nas do siebie.

Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje.

Udział w programie jest bezpłatny.

Nabór: 15.02 - 1.03.2023r.

Instytucja zgłaszająca się do Programu zobowiązuje się do zaangażowania całego zespołu i aktywnego działania wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji (również poza czasem przewidzianym na spotkania) oraz uczestniczenia w spotkaniu otwierającym Program 20 marca.

Regulamin naboru i udziału w Programie dostępny do pobrania w dole strony.

Co otrzymują zespoły instytucji w ramach udziału w Programie?

 • spotkanie otwierające Program w Mazowieckim Instytucie Kultury -  20 marca
 • do 17 godzin spotkań z ekspertem_tką, zrealizowanych w terminie od kwietnia do czerwca
 • „Warsztat na start” – warsztaty integracyjno-komunikacyjne
 • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
 • udział w wizycie studyjnej 8-9 maja
 • wsparcie rzecznicze
 • spotkanie wzmacniające z ekspertem_tką po zakończonym procesie - jesienią 2023 r.
 • multimedialny reportaż z przebiegu procesu w instytucji

Jak się zgłosić?

Zależy nam aby decyzja o udziale w Programie zapadła zespołowo, ponieważ wszystkie spotkania z ekspertkami_em będą wymagały udziału i zaangażowania całego zespołu instytucji wraz z dyrekcją. A zatem:

 1. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia.
 3. Wspólnie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy.

Terminy do wpisania w kalendarz:

1.03 - koniec naboru

6.03  - wyniki naboru

20.03 - spotkanie otwierające Program w MIK dla zakwalifikowanych instytucji.

Spotkajcie nas, poznajmy się! Opowiemy o tym na czym polega uczestnictwo w Programie (zapraszamy Was całymi zespołami, zarezerwujcie sobie ten czas w kalendarzu instytucji)

8-9.05 – wizyta studyjna Łochów – Dąbrówka.

Dwa dni pełne inspiracji, wymiany i oddechu. Zapraszamy na zapoznanie z najlepszymi praktykami fantastycznych zespołów łochowskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbrówce.

Terminy spotkań z espertkami_tem będą ustalane indywidualanie.

Na „Warsztat na start” proponujemy Wam terminy określone z góry. Prosimy o wybranie w formularzu zgłoszeniowym dwóch najbardziej preferowanych: 27.03, 28.03, 29.03, 30.03, 31.03, 3.04, 4.04, 5.04.  

Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • wsparcie w budowaniu/wzmacnianiu zespołu instytucji
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • wsparcie w tworzeniu i/ lub wdrażaniu innowacji  w instytucjach kultury
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • pierwsza pomoc w dbaniu o dobrostan zespołu instytucji
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

Zespół ekspercki:

 

Eliza Gryszko - socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury. Związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie rozwija i wdraża innowacje społeczne, również w instytucjach kultury oraz na styku sektorów kultura-edukacja-przedsiębiorczość.

 

Anna Czyżewska – etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów).

 

Martyna Studzińska -  trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj. mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

 

Tomasz Piątek - edukator, animator, pedagog. Od 16 lat zaangażowany w działalność prospołeczną.  Absolwent Pedagogiki o sp. animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (2011 r.). Absolwent Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (2011-2013 r.). Absolwent Szkoły Partycypacji Społecznej przy OFOP (2012 r.). Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pod okiem znanych polskich animatorów – Marii Parczewskiej i Janusza Byszewskiego oraz pod okiem artystów Janusza Bałdygi i Dariusza Paczkowskiego. Inicjator i organizatorów wielu wydarzeń i projektów o profilu społeczno-kulturalnym. Pracuje metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Aktualnie tworzy na pograniczu animacji kulturalnej i gier fabularnych, pisze scenariusze, nagrywa słuchowiska, tworzy materiały w ramach Gier Frejtaga. Autor pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody działania w instytucjach kultury, link:  https://bit.ly/RPG_w_instytucji. 

 

Staśka Retmaniak - trenerka, facylitatorka w Stowarzyszeniu BORIS. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych „Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej” na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi. Od 20 lat pracuje jako animatorka społeczna. Od 15 lat wspiera tworzenie organizacji pozarządowych, rozwój zespołów w instytucjach publicznych, superwizuje pracę liderek/ów animatorek/ów w instytucjach i organizacjach społecznych.

 

Magdalena Ochał - socjolożka i historyczka sztuki, współzałożycielka Kolektywu Badawczego, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych. Specjalizuje się w badaniach dla sektora kultury, przeprowadziła wiele diagnoz społecznych i ewaluacji dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. W zrealizowanych w ostatnich latach projektach zajmowała się też między innymi tematem dostępności instytucji publicznych, wykorzystaniem nowych technologii przez podmioty kultury, współpracą między sektorem biznesu i kultury oraz badaniami wspierającymi rozwój publiczności.  

 

Magdalena Różycka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK; koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz zarządzania kulturą. Pracuje w Dziale Mazowieckie Obserwatorium Kultury Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie koordynuje projekty badawcze oraz wspierające kadry kultury takie, jak m.in. Relacje od nowa i Foto-Oddechy. We współpracy z Kolektywem Badawczym prowadziła diagnozy, projekty badawcze i ewaluacje dotyczące m.in. instytucji kultury i ich działalności. 

Natalia Roicka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK i koordynatorka Programu Towarzyszenia; praktyczka kultury, certyfikowany coach; absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów dla menedżerów kultury (SGH). Prowadzi indywidualne procesy coachingowe bazujące na komunikacji empatycznej (Porozumienie bez Przemocy wg M. Rosenberga na Collegium Civitas, Coaching oparty na empatii (J. B. Berendt) Coaching oparty na potrzebach (Pernille Plantener). W Mazowieckim Obserwatorium Kultury, dziale Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynuje programy rozwojowe dla instytucji kultury (Program Towarzyszenia) oraz projekty wspierające kadry kultury (Mazowiecka Akademia Kadr Kultury, w tym Ćwiczenia z (nie)porozumienia, Kultura blisko Ziemi, Dobry to stan).

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Programu, zapraszam do kontaktu:

Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
kom./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Załączniki:

regulamin-udzialu-w-towarzyszeniu2023.pdf - pobrań: 444, rozmiar: 212,65 KB
 • Brak komentarzy