A- A A+
vimeo facebook
Podstawy treningu pozytywnej neuroplastyczności
23 // 01 // 2023
Podstawy treningu pozytywnej neuroplastyczności
Jak wiedza o mózgu może zwiększyć dobrostan w naszym życiu? Jak zmienić pętlę negatywizmu w naszym mózgu w pętlę pozytywów?
Jak zmienić chwilowe korzystne/dobre doświadczenie w trwałą strukturę neuronalną?
Zapraszamy na warsztaty!

Chcemy wzmacniać umiejętności dbania o siebie animatorek i animatorów kultury, ale też sygnalizować jak jest to ważne. Dlatego też z początkiem Nowego Roku zapraszamy Was na zupełnie wyjątkowe warsztaty! Jak siebie wspierać i czuć się dobrze samym ze sobą wykorzystując wiedzę o mózgu? O tym będą podstawy treningu pozytywnej neuroplastyczności mózgu.

Trening bazuje na wiedzy neurologicznej. Nasz mózg przez całe życie zmienia struktury i funkcje pod wpływem przeżywanych doświadczeń. Jest neuroplastyczny - co oznacza, że jego struktura odzwierciedla to na czym skupiamy uwagę. Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego by zwracać uwagę na zagrożenia i to co trudne, ponieważ „Matka Natura” dba o nasze przetrwanie - nie zależy jej na jakości naszego życia. Dlatego skłonność do widzenia negatywów jest tak trudna do zmiany. Trening Pozytywnej Neuroplastyczności pozwala zmienić tą skłonność.

Dwa terminy do wyboru:

23 stycznia, 9:30 -16:30

31 stycznia, 9:30 -16:30

Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12

Zapewniamy wegetariański posiłek.

Na zgłoszenia czekamy do 19 stycznia. Warsztaty są bezpłatne i skierowane do osób działających w kulturze na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń bedą miały osoby działające poza m.st. Warszawą. Liczba miejsc ograniczona.

O czym jest trening:

 • Jak zmienić pętlę negatywizmu w naszym mózgu w pętlę pozytywów.
 • Jak zmienić chwilowe korzystne/dobre doświadczenie w trwałą strukturę neuronalną.
 • Jak praktyka kilka razy dziennie po 30 sekund może budować nasze silne strony.
 • Jak wiedza o mózgu może zwiększyć Dobro-Stan w naszym życiu.
 • Jak pozostać w równowadze i mieć dostęp do swoich zasobów w obliczu wyzwań.
 • Jak pozbyć się negatywizmu pozostając czujną i silną.

Korzyści:

 • Większa świadomość.
 • Proste praktyki poparte naukowo.
 • Wiedza o mózgu.
 • Umiejętność budowania wewnętrznych zasobów
 • Praktyczne narzędzia do zwiększania szczęścia w naszym życiu.

Efekty długofalowe:

 • Umiejętność optymalnego radzenia sobie z wyzwaniami i stresem - odporność psychiczna.
 • Szczęśliwy mózg.
 • Radość i pozytywne doświadczanie życia.
 • Więcej satysfakcji z relacji z rodziną i współpracownikami

Warsztat poprowadzi Anna Andrzejewska, certyfikowana nauczycielka Treningu Pozytywnej Neuroplastyczności wg Ricka Hansona. Pasjonatka zastosowań neurobiologii w życiu codziennym. Fascynują ją moc, jaką ma każdy człowiek, aby dzięki małym codziennym doświadczeniom, budować wewnętrzne zasoby dla dobra swojego i innych.

 

Trening pozytywnej neuroplastyczności

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
W jakiej instytucji pracujesz lub z jaką współpracujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Jaka jest Twoja motywacja do udziału w treningu?
Jak chcesz wykorzystać wiedzę zdobytą na warsztatach?
Na który termin warsztatów chcesz się zapisać?
Miejsce na wnioski, prośby, życzenia i uwagi :)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji warsztatów z podstaw treningu pozytywnej neuroplastyczności przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w ramach warsztatu z podstaw treningu pozytywnej nuroplastyczności tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

Koordynacja i kontakt:

Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
kom./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 • Brak komentarzy