A- A A+
vimeo facebook
(Nie tylko) w smartfonie, czyli o języku i praktykach komunikacyjnych młodych osób
19 // 11 // 2021
(Nie tylko) w smartfonie, czyli o języku i praktykach komunikacyjnych młodych osób
Wirtualne podwórka. O mediach cyfrowych w życiu dzieci i młodzieży.
Cykl 6 warsztatów online dla edukatorów_ek i animatorów_ek kultury

Wirtualne podwórko (lub wirtualny plac zabaw) to metafora, z pomocą której często określana jest rola, jaką nowe technologie i Internet odgrywają dzisiaj w życiu dzieci i młodzieży. Określenie to w trafny sposób oddaje charakter współczesnych zjawisk medialnych. Z jednej strony bowiem, zupełnie jak na tradycyjnym placu zabaw z czasów naszego dzieciństwa, niekiedy napotkać tam możemy na różnego rodzaju pułapki, zasadzki czy inne kłopoty. Z drugiej natomiast – i to zdecydowanie częściej, w przeważającej większości przypadków! – przestrzeń ta otwiera przed nami wręcz nieskończenie wiele możliwości, stając się niezwykle kreatywną, twórczą i wcale nie aż tak złowrogą płaszczyzną wzajemnej komunikacji, budowania wspólnoty, a także znakomitej zabawy i rozrywki.  

To właśnie ta druga, pozytywna perspektywa stanie się najważniejszym punktem wyjścia dla zajęć organizowanych w ramach cyklu WIRTUALNE PODWÓRKA. O MEDIACH CYFROWYCH W ŻYCIU DZIECI I MŁODZIEŻY – serii warsztatów online skierowanych do edukatorów_ek i animatorów_ek kultury. Podczas kolejnych zajęć warsztatowych w empatyczny, wspierający, nieoceniający, starający się zrozumieć sposób przyjrzymy się więc temu, co dzieci i młodzież lubią robić najczęściej w swoim czasie wolnym, czym jest dla nich Internet, na jakie platformy wchodzą i z jakich aplikacji korzystają – wszystko po to, aby w tych być może niezrozumiałych dla nas na pierwszy rzut oka praktykach doszukać się wielu łączących nas podobieństw i punktów stycznych. W ramach poszczególnych spotkań, dyskutując, tworząc i wykonując praktyczne ćwiczenia, wspólnie zastanowimy się też nad tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie te platformy i narzędzia do budowania międzypokoleniowego dialogu, a także do licznych działań związanych z animacją kultury i edukacją.

SPOTKANIE NR 2 | 19.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

(Nie tylko) w smartfonie, czyli o języku i praktykach komunikacyjnych młodych osób

Internet, media społecznościowe i popularne aplikacje w daleko idący sposób zmieniły nasze sposoby komunikacji. Często zdarza się, że o tej nowej sytuacji medialnej myślimy w kategoriach swego rodzaju zubożenia. Tymczasem praktyki komunikacje, które wykorzystują dzieci i młodzież, są w gruncie rzeczy niezwykle złożone i wymagają od nich ogromnych kompetencji poznawczych i kulturowych. W trakcie warsztatów zastanowimy się więc nad fenomenem popularnych narzędzi służących do rozmów (m.in. Discord, Messenger, Clubhouse), przyjrzymy się znaczeniu modnych emoji, a także porozmawiamy na temat (reaktywnej) specyfiki młodzieżowego języka.

Uwaga: na każde spotkanie w cyklu obowiązują osobne zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo będą miały animatorzy i animatorki kultury działający w woj. mazowieckim, poza m.st. Warszawą. Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na adres mailowy n.roicka@mik.waw.pl

Warsztaty poprowadzi Karol Jachymek - kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmoteką Szkolną, Fundacją Szkoła z Klasą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

 Rejestracja zakończona.

Kontakt w sprawie warsztatów:
Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

  • Brak komentarzy