A- A A+
vimeo facebook
Cyfrowa wspólnota, czyli o roli social mediów i Internetu w życiu dzieci i młodzieży
16 // 11 // 2021
Cyfrowa wspólnota, czyli o roli social mediów i Internetu w życiu dzieci i młodzieży
Wirtualne podwórka. O mediach cyfrowych w życiu dzieci i młodzieży
Cykl 6 warsztatów online dla edukatorów_ek i animatorów_ek kultury

Wirtualne podwórko (lub wirtualny plac zabaw) to metafora, z pomocą której często określana jest rola, jaką nowe technologie i Internet odgrywają dzisiaj w życiu dzieci i młodzieży. Określenie to w trafny sposób oddaje charakter współczesnych zjawisk medialnych. Z jednej strony bowiem, zupełnie jak na tradycyjnym placu zabaw z czasów naszego dzieciństwa, niekiedy napotkać tam możemy na różnego rodzaju pułapki, zasadzki czy inne kłopoty. Z drugiej natomiast – i to zdecydowanie częściej, w przeważającej większości przypadków! – przestrzeń ta otwiera przed nami wręcz nieskończenie wiele możliwości, stając się niezwykle kreatywną, twórczą i wcale nie aż tak złowrogą płaszczyzną wzajemnej komunikacji, budowania wspólnoty, a także znakomitej zabawy i rozrywki.  

To właśnie ta druga, pozytywna perspektywa stanie się najważniejszym punktem wyjścia dla zajęć organizowanych w ramach cyklu WIRTUALNE PODWÓRKA. O MEDIACH CYFROWYCH W ŻYCIU DZIECI I MŁODZIEŻY – serii warsztatów online skierowanych do edukatorów_ek i animatorów_ek kultury. Podczas kolejnych zajęć warsztatowych w empatyczny, wspierający, nieoceniający, starający się zrozumieć sposób przyjrzymy się więc temu, co dzieci i młodzież lubią robić najczęściej w swoim czasie wolnym, czym jest dla nich Internet, na jakie platformy wchodzą i z jakich aplikacji korzystają – wszystko po to, aby w tych być może niezrozumiałych dla nas na pierwszy rzut oka praktykach doszukać się wielu łączących nas podobieństw i punktów stycznych. W ramach poszczególnych spotkań, dyskutując, tworząc i wykonując praktyczne ćwiczenia, wspólnie zastanowimy się też nad tym, w jaki sposób wykorzystać wszystkie te platformy i narzędzia do budowania międzypokoleniowego dialogu, a także do licznych działań związanych z animacją kultury i edukacją.

SPOTKANIE NR 1 | 16.11.2021 godz. 10:00 - 12:00/12:30 | ZOOM

Cyfrowa wspólnota, czyli o roli social mediów i Internetu w życiu dzieci i młodzieży

Narracje dotyczące różnic międzypokoleniowych bardzo często podkreślają (fałszywą) dychotomię pomiędzy tym, co „cyfrowe” i tym, co „rzeczywiste”. Podział ten w równym stopniu porządkuje, co utrudnia możliwość uchwycenia istotny doświadczeń medialnych charakteryzujących współczesne pokolenie dzieci i młodzieży. W czasie warsztatów porozmawiamy więc o roli internetu i mediów cyfrowych w życiu codziennym młodych osób, przyjrzymy się aktualnym raportom i danym, a także spróbujemy w bardziej trafny sposób zdefiniować (pop)kulturową specyfikę tej generacji.

Uwaga: na każde spotkanie w cyklu obowiązują osobne zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo będą miały animatorzy i animatorki kultury działający w woj. mazowieckim, poza m.st. Warszawą. Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na adres mailowy n.roicka@mik.waw.pl

Warsztaty poprowadzi Karol Jachymek - kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmoteką Szkolną, Fundacją Szkoła z Klasą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

Zapisz się na warsztat

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaką instytucję reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji warsztatów w ramach Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytutu Kultury - na podstawie państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celach archiwizacyjnych jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody

Kontakt w sprawie warsztatów:
Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

  • Brak komentarzy