A- A A+
vimeo facebook
Konsultacje wniosków: Programy Ministra Kultury
09 // 11 // 2021
Konsultacje wniosków: Programy Ministra Kultury
Zapraszamy instytucje kultury z woj. mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy) na konsultacje on-line wniosków do Programów Ministra

Spotkanie i konsultacje dotyczą programów: Edukacja kulturalna, Kultura ludowa i tradycyjna, Kultura dostępna i Partnerstwo dla książki.

9.11, godz. 14:00 - 16:00 - spotkanie on-line "Jak przygotować wniosek?" | uwaga: obowiązkowe dla osób, które chcą później skonsultować indywidualnie swój wniosek.

23.11, godz. 14:00 - 17:30 - konsultacje on-line wniosków

24.11, godz. 14:00 - 17:30 - konsultacje on-line wniosków

25.11, godz. 10:00 - 15:00 - konsultacje on-line wniosków

W spotkaniu on-line będzie mogło wziąć udział 20 instytucji kultury z woj. mazowieckiego z wyłączeniem m.st. Warszawy (maksymalnie po 2 osoby reprezentujące instytucję), które zgłoszą się jako pierwsze. Na konsultacje on-line zaprosimy 10 instytucji, które wzięły udział w spotkaniu dot. przygotowywania wniosków i jako pierwsze zadeklarowały uczestnictwo w konsultacjach.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy dostępny w dole strony - do wyczerpania miejsc.

Konsultacje poprowadzi Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

 

Zapisy na spotkanie i konsultacje

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaką instytucję reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Zgłaszam udział wyłącznie w spotkaniu on-line "Jak przygotować wniosek?" 9.11 i nie chcę brać udziału w konsultacjach.
Nieprawidłowe dane
Zgłaszam udział w konsultacjach on-line ( z obowiązkiem uczestnictwa w spotkaniu 9.11)
Nieprawidłowe dane
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konsultacji on-line w ramach Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytutu Kultury - na podstawie państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celach archiwizacyjnych jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody

Kontakt w sprawie konsultacji:
Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 

  • Brak komentarzy