KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Ogłaszamy wyniki konkursu!
Ogłaszamy wyniki konkursu!

Ogłaszamy wyniki Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury 2023!

Dziękujemy serdecznie wszystkim 5 menedżerkom i menedżerowi - Annie Grędzińskiej, Magdalenie Maślak, Katarzynie Sołtys, Dariuszowi Falanie, Elżbiecie Jurkowskiej oraz Ewie Siwek - których działalność zarządcza pełna pasji, wizji, odwagi i konsekwencji sprawiła, że Kapituła konkursu z niemałym trudem podejmowała decyzję o wskazaniu tych, którzy otrzymają nagrodę i wyróżnienie.

🔹W kategorii I nagrodę otrzymuje Anna Grędzińska, Dyrektorka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za mistrzowskie przeprowadzenie instytucji przez proces zmiany, która doprowadziła do usprawnienia procesu komunikacji wewnętrznej, transparentności podejmowanych działań, zbudowania poczucia zaufania i solidarności wśród pracowników oraz pełnego wykorzystania ich potencjału, przy jednoczesnym zadbaniu o komfort ich pracy. Za podejmowanie wyzwań i kształtowanie swojej postawy liderskiej w odpowiedzi na te wyzwania oraz dzięki procesowi samodoskonalenia zawodowego. A także za prowadzenie instytucji i filii, skupiających ludzi z pasją, którzy działają w dialogu z mieszkańcami i innymi lokalnymi podmiotami.

🔹Wyróżnienie w kategorii I Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury otrzymuje Katarzyna Sołtys, Dyrektorka Pałacyk Konopackiego Dom Kultury "Praga" w Warszawie,
za modelowe przeprowadzenie trudnego procesu rewitalizacji Pałacyku Konopackiego i stworzenie wyróżniającej się, nowoczesnej, a jednocześnie czerpiącej z tradycji placówki kultury, integrującej społeczność lokalną.
Za wykorzystywanie w działalności kulturalnej biznesowych rozwiązań, eksplorowanie nowych obszarów i aspektów pracy w kulturze oraz dbanie o dobrostan zespołu i poszukiwanie przestrzeni do wykorzystania jego potencjału.
 
🔹 W kategorii II nagrodę otrzymuje Dariusz Falana, Dyrektor Ośrodek Kultury Góra Kalwaria,
za wizjonerską działalność menedżerską, która wychodzi poza zadania bezpośrednie i statutowe jednostki kultury oraz wzmacnia potencjał turystyczny i gospodarczy regionu; za wyjątkową sprawność organizacyjną i podejmowane współprace wewnątrzsektorowe i ponadregionalne, oryginalność i konsekwencję oraz nieustanny rozwój własny.
 
🔹Wyróżnienie w kategorii II Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury otrzymuje Elżbieta Jurkowska, Dyrektorka Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy,
za stworzenie nowego miejsca kultury, jedynego w gminie, którego działalność kulturalna, włączająca mieszkańców, jest prowadzona na wysokim poziomie merytorycznym, wykraczając poza standardowy obraz biblioteki; za stałe podnoszenie kompetencji własnych i zespołu oraz dbanie o jego dobrostan.

Gratulujemy!