KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Zakończyliśmy I etap naboru zgłoszeń

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia Kandydatek i Kandydatów do konkursu! Jednocześnie przypominamy, że potwierdzeniem chęci uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uzupełniającego, do którego link otrzymała każda zgłoszona osoba. Termin uzupełniania formularza mija 10 września.

A już 18 sierpnia uruchamiamy drugi etap naboru, w którym menedżerki i menedżerzy kultury będą mogli zgłaszać się same/sami.

Zapraszamy!