KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Elżbieta Jurkowska

Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

Wyróżnienie za stworzenie nowego miejsca kultury, jedynego w gminie, którego działalność kulturalna, włączająca mieszkańców, jest prowadzona na wysokim poziomie merytorycznym, wykraczając poza standardowy obraz biblioteki; za stałe podnoszenie kompetencji własnych i zespołu oraz dbanie o jego dobrostan.

Fot. Krzysztof Gajewski