KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Dariusz Falana
Dariusz Falana

Dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

Nagroda za wizjonerską działalność menedżerską, która wychodzi poza zadania bezpośrednie i statutowe jednostki kultury oraz wzmacnia potencjał turystyczny i gospodarczy regionu; za wyjątkową sprawność organizacyjną i podejmowane współprace wewnątrzsektorowe i ponadregionalne, oryginalność i konsekwencję oraz nieustanny rozwój własny.  

fot. Jolanta Suszko-Adamczewska

"Czerpię z potencjału instytucji, ludzi i miejsca. Korzystam z naszych zasobów, takich jak zamek, miasto historyczne, makroregion etnograficzny Urzecze, pracownie artystyczne. Zarządzam młodą kadrą, ale mam też w zespole doświadczone osoby (50/50), współpracuję z instytucjami pozarządowymi i freelancerami. Opierając się na już działającej współpracy międzysektorowej, chcę budować szersze partnerstwo wewnątrzsektorowe. Dbając i kultywując tradycje Urzecza, chciałbym skuteczniej i szerzej budować tożsamość naszego regionu."

Zapraszamy do posłuchania jak o swojej menedżerskiej działalności opowiada laureat konkursu.

Wersja z PJM

Wersja z audiodeskrypcją