KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Katarzyna Sołtys

Dyrektorka Domu Kultury "Praga" w Warszawie

Wyróżnienie za modelowe przeprowadzenie trudnego procesu rewitalizacji Pałacyku Konopackiego i stworzenie wyróżniającej się, nowoczesnej, a jednocześnie czerpiącej z tradycji placówki kultury, integrującej społeczność lokalną; za wykorzystywanie w działalności kulturalnej biznesowych rozwiązań, eksplorowanie nowych obszarów i aspektów pracy w kulturze oraz dbanie o dobrostan zespołu i poszukiwanie przestrzeni do wykorzystania jego potencjału.

Fot. Marek Zimakiewicz