Nabór do 3. edycji MSO
Nabór do 3. edycji MSO

Zapraszamy do współpracy instytucje kultury, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, oraz współpracujące z nimi podmioty, takie jak koła gospodyń wiejskich, domy samotnej matki, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy seniora, ośrodki dla uchodźców, stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami, instytucje pozarządowe, a także grupy nieformalne, oddolne kolektywy, które połączyła „sprawa kobieca”.  Swoje zaproszenie kierujemy również do osób, które czują się kobietami.  

Co nas łączy, co dzieli?  W jaki sposób wyrażamy nasze emocje? Jak opowiadamy przygody naszego ciała – czy mamy język/języki na opowiedzenie doświadczenia menstruacji, seksualności, porodu, macierzyństwa, menopauzy, a także doświadczenia opresji, przemocy, buntu, praw kobiet, kobiecej mocy? Czy podejmujemy wspólne kobiece inicjatywy pracownicze, a jeśli tak, to dlaczego? Czym dziś jest dla nas siostrzeństwo, kobieca solidarność? W obliczu kryzysu klimatycznego i wojny?

Do projektu zaprosimy jako tutorki opowiadaczki, animatorki kultury i aktywistki, które pracują – w swojej twórczości i w działaniach społecznych - z „kobiecymi” historiami. Będziemy pracować z małymi opowieściami osobistymi/biograficznymi, ale też przeglądać się w mitach, baśniach i tradycyjnych opowieściach.

Zakładamy, że nasza praca – spotkania, warsztaty – potrwa kilka miesięcy, od czerwca do października.

Formułę spotkań (czy będzie to cykl w jednym miejscu, czy kilka równoległych, zsieciowanych działań) zaproponujemy na drugim etapie, po Waszych wstępnych zgłoszeniach do projektu.

Wspólnie wypracujemy formułę, w której będziemy chciały przedstawić efekty naszych działań – w postaci wydarzeń finałowych/wieczorów opowieści, wystawy, publikacji.

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2022 OPOWIADACZKI

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Dlaczego chcesz wziąć udział w MSO 2022? O czym chciałabyś z nami opowiadać? Dlaczego kobiece opowieści są Ci bliskie?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Z kim pracujesz? Do kogo kierujesz swoje działania?
W jakiej miejscowości działasz?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Dlaczego chcesz wziąć udział w MSO 2022? O czym chciałabyś z nami opowiadać? Dlaczego kobiece opowieści są Ci bliskie?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Z kim pracujesz? Do kogo kierujesz swoje działania?
W jakiej miejscowości działasz?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody