Zapisy i regulamin
 

Rekrutację do projektu rozpoczniemy 4 marca i zakończymy 15 marca 2024 r. Udział w programie jest bezpłatny. Lista osób zakwalifikowanych do działania zostanie opublikowana na stronie projektu 18 marca 2024 r. 

Uczestnicy MSO 2024 zobowiązani są do:

  • zapoznania się i przestrzegania Regulaminu projektu; 
  • udziału we wszystkich elementach składowych programu;
  • działań promocyjnych na podstawie dostarczonych przez Mazowiecki Instytut Kultury materiałów (plakaty, teksty informacyjne, grafiki i infografiki).

 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2024 "Dzieci. Jakich opowieści potrzebują"

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Dlaczego chcesz wziąć udział w MSO 2024 "Dzieci. Jakich opowieści potrzebują"? Opisz swoje doświadczenia w pracy z opowieściami, bajkami, baśniami, opowieściami rodzinnymi, tradycyjnymi i innymi. Dlaczego chcesz realizować działania oparte na sztuce opowiadania skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym ?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Opisz grupę dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z którą chcesz realizować projekt. Opisz swoje relacje z tą grupą.
W jakiej miejscowości działasz? Dlaczego uważasz, że to dobre miejsce do realizacji 5. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy "Dzieci. Jakich opowieści potrzebują"? Opisz krótko swoją instytucję, podmiot NGO, grupę działania.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2024:

do 15 marca - rekrutacja do projektu;
18 marca - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
maj-wrzesień - działania projektowe (warsztaty, spotkania z ekspertami, wspólne opowiadanie);
październik - finałowe działania projektowe

 

Załączniki:

regulamin-mso2024.pdf - pobrań: 804, rozmiar: 947,49 KB