Jak będziemy pracować

Zapraszamy do projektu lokalnych animatorów i animatorki kultury, pracowników i pracowniczki instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Warunkiem udziału w projekcie jest współpraca z młodzieżą szkolną, do której docelowo adresujemy naszą propozycję warsztatową. Będziemy pracować z opowieściami chasydzkimi, a także z lokalnymi świadectwami historii mówionej i pisanej. Przygotowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów wydarzenie narracyjne umiejscowimy w tkance danego miasta/miasteczka/wsi.

Do projektu w charakterze tutorów zaprosimy opowiadaczy/opowiadaczki historii oraz wybitnych edukatorów i edukatorki, którzy pracują z dziedzictwem i historią Żydów polskich.

Spośród zgłoszeń wybierzemy 3 oferty. Będziemy pracować w każdym miejscu z jedną, zrekrutowaną w ramach projektu, grupą młodzieży. Przewidujemy 3 wspólne zjazdy w Warszawie – w Muzeum Historii Żydów Polskich, JCC, Mazowieckim Instytucie Kultury.

Proponujemy udział w pięciu 1,5-godzinnych (do dwóch godzin) spotkaniach w Waszych miejscowościach, podczas których wypracujemy główne wątki naszych historii i sposób ich prezentacji. 

Zaprosimy Was również do Warszawy. Ugościmy Was w progach Mazowieckiego Instytutu Kultury, zaprosimy do POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Jewish Center Community Center, Żydowskiego Instytutu Historycznego. 

Czas warsztatów: maj-październik, terminy do ustalenia ze swoimi tutorkami.