Jak będziemy pracować

Zapraszamy do projektu mazowieckich animatorów i animatorki kultury, pracowników i pracowniczki instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Warunkiem udziału w projekcie jest praca z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Będziemy pracować z opowieściami tradycyjnymi, literackimi i lokalnymi przekazami. 

Do projektu w charakterze tutorów zaprosimy opowiadaczy/opowiadaczki oraz animatorów/animatorki kultury z dużym doświadczeniem pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. 

Spośród zgłoszeń wybierzemy do 4 osób. Będziemy pracować w każdym miejscu z jedną, zrekrutowaną w ramach projektu instytucją/podmiotem NGO.  Harmonogram spotkań ustalimy z wybranymi do projektu osobami (przewidujemy 5-6 spotkań u Was w miejscowości, w tym finał działania). 

Czas warsztatów: kwiecień-wrzesień. Dokładny harmonogram ustalamy z Wami indywidualnie, uwzględniając Wasze preferencje i możliwości czasowe. Pracujemy w Waszej siedzibie.