Terminy
 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2024 "Dzieci. Jakich opowieści potrzebują":

do 15 marca - rekrutacja do projektu;
18 marca - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
maj-wrzesień - działania projektowe w wybranych miejscowościach (warsztaty, spotkania z ekspertami, wspólne opowiadanie); szczegółowe daty spotkań zostaną ustalone z wybranymi uczestnikami projektu; 
październik - finał działań