Terminy

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2021


kwiecień/maj - rekrutacja do projektu;

4 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;

14 oraz 21 czerwca -  warsztaty online (90 minut), podczas których zapoznamy się z zagadnieniem sztuki opowiadania, poznamy struktury tradycyjnych opowieści, poszukamy naturalnej drogi do swobodnego opowiadania; przygotujemy spotkania terenowe, wyznaczymy cele, główne tematy, ustalimy scenariusz spaceru z opowieściami.

lipiec-wrzesień - warsztaty stacjonarne w 5 wybranych miejscowościach; proponujemy warsztaty opowiadania w drodze, podczas interaktywnych spacerów z opowieściami po waszej zielonej okolicy i spotkań – z drzewami, akwenami, lokalnym ogrodem społecznościowym, zwierzętami… A także z miejscami utraconymi, zdegradowanymi albo takimi, gdzie chwasty i tak zwane nieużytki zagospodarowują po swojemu lokalną przestrzeń. Dokładne terminy działań lokalnych zostaną ustalone z uczestnikami projektu;

październik - finał MSO 2021 z udziałem Georgiany Keable w Mazowieckim Instytucie Kultury (ul. Elektoralna 12 w Warszawie).