Terminy
 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2023 NIGUNY (NIE)PAMIĘCI:

do 14 kwietnia - rekrutacja do projektu;
19 kwietnia - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
maj-październik - działania projektowe w trzech wybranych miejscowościach (warsztaty, spotkania z ekspertami, wspólne opowiadanie); szczegółowe daty spotkań zostaną ustalone z wybranymi uczestnikami projektu; 
11 września - I blok warsztatów i spotkań w Warszawie: warsztaty z Małgorzatą Buttittą wokół tradycji kulinarnych, wizyta w Żydowskim Instytucie Historycznym, spacer
18 września - II blok warsztatów i spotkań w Warszawie
listopad/grudzień - finał działań.