Kontakt

Beata Frankowska-Patrzykont
e-mail: b.frankowska-patrzykont@mik.waw.pl
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS: 607 283 818
www.mik.waw.pl

Anna Woźniak
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS: 665 603 909
www.mik.waw.pl