Zapisy i regulamin
Jak wziąć udział w Mazowieckiej Szkole Opowiadania?
 
Do projektu zaprosimy 5 liderów kultury z woj. mazowieckiego, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie sztuki opowiadania, są wrażliwi na tematy ekologiczne i pracują jako edukatorzy, animatorzy, artyści, społecznicy.
 
Szukamy osób zmotywowanych do pracy twórczej, otwartych na eksperymenty, którym bliska jest ochrona natury i praca na rzecz jej dobra.
 
Aby wziąć udział w MSO 2021 należy zapoznać się z REGULAMINEM i uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w dole strony.
Nabór trwa do 28 maja br.
 
Uczestnicy MSO 2021 zobowiązani są do:
  • udziału we wszystkich elementach składowych programu;
  • współpracy przy organizacji spacerów performatywnych w zgłoszonej przez siebie miejscowości;
  • działań promocyjnych w oparciu o dostarczone przez Mazowiecki Instytut Kultury materiały (plakaty, teksty informacyjne, grafiki i infografiki);
  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu projektu.

Udział w MSO 2021 jest bezpłatny.

 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2021:

kwiecień/maj - rekrutacja do projektu;
4 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
14 oraz 21 czerwca -  warsztaty online (90 minut), podczas których zapoznamy się z zagadnieniem sztuki opowiadania, poznamy struktury tradycyjnych opowieści, poszukamy naturalnej drogi do swobodnego opowiadania; przygotujemy spotkania terenowe, wspólne wyznaczymy cele, główne tematy, ustalimy scenariusz spaceru z opowieściami.
lipiec-wrzesień - warsztaty stacjonarne w 5 wybranych miejscowościach; proponujemy warsztaty opowiadania w drodze, podczas interaktywnych spacerów z opowieściami po waszej zielonej okolicy i spotkań – z drzewami, akwenami, lokalnym ogrodem społecznościowym, zwierzętami… A także z miejscami utraconymi, zdegradowanymi albo takimi, gdzie chwasty i tak zwane nieużytki zagospodarowują po swojemu lokalną przestrzeń. Dokładne terminy działań lokalnych zostaną ustalone z uczestnikami projektu;
październik - finał MSO 2021 z udziałem Georgiany Keable w Mazowieckim Instytucie Kultury (ul. Elektoralna 12 w Warszawie).

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2021

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Do jakiej miejscowości nas zapraszasz (prosimy o podanie nazwy miejscowości oraz nazwy powiatu)? Co jest największym lokalnym, "zielonym" skarbem w Twojej okolicy? Wokół jakiego zagadnienia ekologicznego chciałbyś/chciałabyś pracować?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Do kogo kierujesz swoje działania?
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie MSO 2021?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody

 

Załączniki:

regulamin-mso-2021.pdf - pobrań: 153, rozmiar: 201,04 KB