Zapisy i regulamin
Jak wziąć udział w Mazowieckiej Szkole Opowiadania 2023?
 

Zapraszamy do projektu lokalnych animatorów i animatorki kultury, pracowników i pracowniczki instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Warunkiem udziału w projekcie jest  współpraca z młodzieżą szkolną, do której docelowo adresujemy naszą propozycję warsztatową. Będziemy pracować z opowieściami chasydzkimi, a także z lokalnymi świadectwami historii mówionej i pisanej. Przygotowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów wydarzenie narracyjne umiejscowimy w tkance danego miasta/miasteczka/wsi. Do projektu w charakterze tutorów zaprosimy opowiadaczy/opowiadaczki historii oraz wybitnych edukatorów i edukatorki, którzy pracują z dziedzictwem i historią Żydów polskich.

Spośród zgłoszeń wybierzemy 3 oferty. Będziemy pracować w każdym miejscu z jedną, zrekrutowaną w ramach projektu, grupą młodzieży. Przewidujemy 3 wspólne zjazdy w Warszawie – w Muzeum Historii Żydów Polskich, JCC, Mazowieckim Instytucie Kultury.

Aby wziąć udział w MSO 2023, należy zapoznać się z regulaminem (do pobrania na dole strony) i uzupełnić oraz przesłać formularz zgłoszeniowy. Nabór trwa do 14 kwietnia 2023. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2023 Niguny (nie)pamięci

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Dlaczego chcesz wziąć udział w MSO 2023 Niguny (nie)pamięci? Opisz swoje doświadczenia w pracy z opowieściami, lokalnymi świadectwami historii mówionej i pisanej. Dlaczego chcesz realizować działania oparte na historii i tradycji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Opisz grupę młodzieży, z którą chcesz realizować projekt. Opisz swoje relacje z tą grupą młodzieży.
W jakiej miejscowości działasz? Dlaczego uważasz, że to dobre miejsce do realizacji 4. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy "Niguny (nie)pamięci)" ?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


 
 
Uczestniczki MSO 2023 zobowiązani są do:
  • zapoznania się i przestrzegania Regulaminu projektu; 
  • udziału we wszystkich elementach składowych programu;
  • działań promocyjnych na podstawie dostarczonych przez Mazowiecki Instytut Kultury materiałów (plakaty, teksty informacyjne, grafiki i infografiki).

Udział w MSO 2023 jest bezpłatny.

 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2023:

do 14 kwietnia - rekrutacja do projektu;
19 kwietnia - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
maj-październik - działania projektowe (warsztaty, spotkania z ekspertami, wspólne opowiadanie);
listopad/grudzień - finał działań. 

 

Załączniki:

regulamin-mso-2023.pdf - pobrań: 619, rozmiar: 854,14 KB