Zapisy i regulamin
Jak wziąć udział w Mazowieckiej Szkole Opowiadania 2022?
 
Do projektu zaprosimy kobiety - animatorki kultury, członkinie kół gospodyń wiejskich, muzealniczki, bibliotekarki, aktywistki społeczne, badaczki z woj. mazowieckiego, które zainteresowane są rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie sztuki opowiadania. 
 
Szukamy kobiet zmotywowanych do pracy twórczej, otwartych na eksperymenty, którym bliska jest refleksja na to, co nas łączy, co dzieli?  W jaki sposób wyrażamy nasze emocje? Jak opowiadamy przygody naszego ciała – czy mamy język/języki na opowiedzenie doświadczenia menstruacji, seksualności, porodu, macierzyństwa, menopauzy, a także doświadczenia opresji, przemocy, buntu, praw kobiet, kobiecej mocy? Czy podejmujemy wspólne kobiece inicjatywy pracownicze, a jeśli tak, to dlaczego? Czym dziś jest dla nas siostrzeństwo, kobieca solidarność? W obliczu kryzysu klimatycznego i wojny?
 
Aby wziąć udział w MSO 2022, należy zapoznać się z regulaminem (do pobrania na dole strony) i uzupełnić oraz przesłać formularz zgłoszeniowy. Nabór trwa do 27 maja 2022. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2022 OPOWIADACZKI

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Dlaczego chcesz wziąć udział w MSO 2022? O czym chciałabyś z nami opowiadać? Dlaczego kobiece opowieści są Ci bliskie?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Z kim pracujesz? Do kogo kierujesz swoje działania?
W jakiej miejscowości działasz?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody


 
 
Uczestniczki MSO 2022 zobowiązani są do:
  • zapoznania się i przestrzegania Regulaminu projektu; 
  • udziału we wszystkich elementach składowych programu;
  • działań promocyjnych na podstawie dostarczonych przez Mazowiecki Instytut Kultury materiałów (plakaty, teksty informacyjne, grafiki i infografiki).

Udział w MSO 2022 jest bezpłatny.

 
PROGRAM MAZOWIECKIEJ SZKOŁY OPOWIADACZY 2022:

kwiecień/maj - rekrutacja do projektu;
6 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu;
lipiec-październik - działania projektowe (warsztaty, spotkania z tutorkami, wspólne opowiadanie);
listopad/grudzień - finał działań. 

 

Załączniki:

regulamin-mso-2022.pdf - pobrań: 584, rozmiar: 503,21 KB