Kontakt

Anna Woźniak
Starszy specjalista
Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 45; 665 603 909
e-mail: a.wozniak@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl