Opowiadamy online
Opowiadamy online
Zmianiliśmy formułę MSO i pierwszy blok warsztatowy "Storytelling dla praktyków kultury" prowadzimy w każdy wtorek na platformie zoom.
Zakończenie rekrutacji
Zakończenie rekrutacji
Dziś zakończylismy rekrutację do pilotażowej edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy.
Zmiana harmonogramu
Zmiana harmonogramu
Ze względu na zagrożenie COVID-19 odwołujemy pierwsze zajęcia w ramach MSO.
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Pilotażowa edycja projektu MSO realizowana będzie w przestrzeniach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.