Miejsca

Tegoroczna edycja Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy będzie skupiona wokół tematyki ekologicznej i związków ekologii i kultury. Jest odpowiedzią na potrzebę „natchnienia ekologicznego”, wyrażaną przez liderów instytucji kultury z woj. mazowieckiego w czasie pandemii. 

W 2021 r. odwiedzimy 5 miejscowości w woj. mazowieckim.

Do współpracy zapraszamy lokalnych liderów, animatorów kultury, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i lokalnych instytucjach kultury, a także aktywistów ekologicznych do współtworzenia tegorocznej zielonej Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przekonaj nas by działać właśnie z Tobą!

Formularz zgłoszeniowy do projektu Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2021

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Do jakiej miejscowości nas zapraszasz (prosimy o podanie nazwy miejscowości oraz nazwy powiatu)? Co jest największym lokalnym, "zielonym" skarbem w Twojej okolicy? Wokół jakiego zagadnienia ekologicznego chciałbyś/chciałabyś pracować?
Opisz krótko swoje doświadczenia w pracy animacyjnej/edukacyjnej/artystycznej/społecznej. Do kogo kierujesz swoje działania?
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie MSO 2021?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody