A- A A+
vimeo facebook
Kultura Włączania
Kultura Włączania

Mazowiecki Instytut Kultury ma przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach: „ZrozumiećON” w Sokołowie Podlaskim!

 • Podczas warsztatów dowiecie się jakie zmiany można wprowadzić w instytucjach kultury i szkołach, aby stawały się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Opowiemy o włączającym projektowaniu edukacji, usług, przestrzeni i wydarzeń.
 • Obejrzymy film z audiodeskrypcją.
 • Poznacie podstawy Polskiego Języka Migowego.
 • Doświadczycie różnych potrzeb wynikających m.in z niepełnosprawności.
 • Poznacie osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Porozmawiacie z ekspertami.
 • Poznacie dobre praktyki.
 • Konfrontacja z aktywnym wózkiem oraz symulatorami niepełnosprawności sensorycznych.

7 - 9 września 2018 r. Sokołów Podlaski
Udział bezpłatny

 Zapisy : n.pozniewski@mik.waw.pl tel. 22 58 64 221, 600 985 662.

Zapisy odbywają się przez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na dole strony. 

 

O Kulturze Włączania w Sokołowie Podlaskim

To już 6. edycja projektu realizowanego w modelu edukacji włączającej, która jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Tegoroczna 6. edycja Kultury Włączania zagości w Sokołowie Podlaskim. Rozmaite działania w ramach projektu będą odbywać się od przełomu maja i czerwca do grudnia. Do udziału zaproszeni zostaną uczestnicy wszystkich grup wiekowych. Organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury projekt ma na celu uświadomienie osobom pełnosprawnym potrzeb, trudności i ograniczeń z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnością w swoim codziennym funkcjonowaniu. Promuje on także ideę pełnego włączenia ich w życie społeczne i kulturalne. Czyni to przez działania edukacyjne, upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami, wdrażanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań, a przede wszystkim – zachęcenie do wspólnego działania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych na rozmaitych polach.

Projekt składa się z różnych działań, realizowanych od przełomu maja i czerwca do grudnia 2018 r. w Sokołowie Podlaskim. Pierwszy akcent, który będzie miał za zadanie zwrócenie uwagi mieszkańców Sokołowa na kwestię niepełnosprawności, to wystawy plenerowe, pojawiające się na terenie miasta.

Kolejnym punktem będzie czerwcowy mecz rugby na wózkach, który rozegrają zawodnicy Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach „FOUR KINGS”. Na trybunach zasiądą uczniowie sokołowskich szkół, którzy po meczu będą mieli okazję porozmawiać ze sportowcami, a przede wszystkim – zagrać z nimi w rugby.

Kulminacją projektu będzie całodniowy Festiwal PowerON. ON to popularny skrót określający osoby z niepełnosprawnością. Festiwal będzie przestrzenią integracji i spotkania osób sprawnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w kursie języka migowego, w rozmaitych warsztatach animacyjnych dla różnych grup wiekowych, sprawdzić swoje siły w niecodziennych dyscyplinach (np. pokonywanie toru przeszkód na wózku), wziąć udział w warsztatach budowania książek dotykowych, użyć przyborów i pomocy dydaktycznych, takich jak maszyna brajlowska, kubarytmy, papier brajlowski, odsłuchać film z audiodekrypcją i wiele innych.

W ramach projektu nie zabraknie również warsztatów dla młodzieży, pracowników instytucji kultury, animatorów i nauczycieli – savoir vivre osób z niepełnosprawnością, warsztaty z audiodeskrypcji (pokaz filmu z audiodeskrypcją), spacery po mieście na wózkach inwalidzkich oraz z laskami dla niewidomych. Praktyczne warsztaty mają za zadanie uświadomienie z jakimi trudnościami mierzą się codziennie osoby z niepełnosprawnością, które mieszkają w Sokołowie lub odwiedzają miasto.

Główny organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Współorganizator: Sokołowski Ośrodek Kultury

Koordynator: Norbert Późniewski (MIK) n.pozniewski@mik.waw.pl tel. 22 58 64 221, 600 985 662.

 

 

 

Ideą projektu jest identyfikowanie potrzeb oraz  inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie. W 2018 roku projekt będzie realizowany w Sokołowie Podlaskim.

Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji, w tym instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu, jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Główne cele projektu Kultura Włączania:

 1. Podniesienie kompetencji kadr kultury i urzędników w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw, organizacji, instytucji zajmujących się edukacją włączającą i dostosowanie działań kulturalnych do różnorodnych potrzeb mieszkańców.
 2. Przygotowanie gruntu do powstania sieci, porozumienia podmiotów kultury realizujących działania na rzecz społeczności lokalnych z uwzględnieniem deficytów mieszkańców, w celu zmniejszenie barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych.
 3. Wypracowanie wspólnego języka i sposobów komunikacji podmiotów kultury, urzędów i placówek oświatowych Mazowsza w zakresie edukacji włączającej.
 4. Wskazanie i zdefiniowanie przykładowych narzędzi wspierających procesy edukacji włączającej w formie działań animacyjnych i artystycznych możliwych do wykorzystania przez kadry podmiotów kultury i inne samorządy Mazowsza.

 

Chcesz aby Festiwal odbył się w Twoim mieście w kolejnych latach? 

Napisz do nas!


Koordynator projektu:

Norbert Późniewski
n.pozniewski@mik.waw.pl

 

Załączniki:

mazowiecki-instytut-kultury-w-warszawie-ulotka.pdf - pobrań: 202, rozmiar: 82.59 KB
formularz-zgloszeniowy.docx - pobrań: 217, rozmiar: 94.24 KB
 • Brak komentarzy