A- A A+
vimeo facebook
KSIĄŻKA OBRAZKOWA W EDUKACJI
07 // 10 // 2022
KSIĄŻKA OBRAZKOWA W EDUKACJI
Jeśli szukasz inspiracji i pomysłów na działania z książką obrazkową, ten warsztat jest dla Ciebie. W ramach spotkania wspólnie odkryjemy potencjał książki obrazkowej dla dzieci.

TERMIN: 07.10.2022 (piątek), g. 10:00-16:00
MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury

Przećwiczymy różne metody aktywizujące, dzięki którym książka może stać się wspaniałym narzędziem edukacyjnym i animacyjnym.

Podczas warsztatu dowiesz się:

 • Jak budować pozytywne relacje dziecka z książką?
 • Jak bawić się ilustracją (obraz) i tekstem (język)?
 • Jak sprawić by książka była katalizatorem twórczej zabawy?
 • Dlaczego warto w animacji wykorzystywać myślenie wizualne?
 • Jak używać storytellingu w edukacji najmłodszych?
 • Na czym polega metoda „kawałkowania książek”?
 • Po co sięgać po strategię „festiwalu pytań”?

Jako osoba, która od wielu lat pracuje z książkami i opowieściami, łączę je z różnymi dziedzinami życia – ze sztuką, architekturą, wielokulturowością…. Warsztaty będą miały charakter twórczego książkowania, dzięki któremu poznasz aktywności dla dzieci bazujące na:

 • budowaniu ciekawości,
 • ćwiczeniach z uważnego patrzenia,
 • rozciągania wyobraźni,
 • rozwijania kreatywności i nieszablonowego myślenia,
 • stymulowania wrażliwości estetycznej,
 • swobodnym i twórczym kontakcie z tekstem kultury.

PROWADZĄCA:

Katarzyna Witt - historyczka sztuki, edukatorka muzealna, twórczyni treści dla dzieci. Absolwentka studiów „Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności”. Współautorka „Książki otwartej na świat” będącej rodzinnym przewodnikiem po Muzeum Emigracji w Gdyni ("Najpiękniejsza Książka Roku 2018" oraz "Wydarzenie Historyczne Roku 2018"). Stypendystka MKiDN i dwukrotna laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Zajmuje się m.in. edukacją kulturową, wizualną i architektoniczną najmłodszych, animuje projekty młodzieżowe. Tworzy narzędzia dydaktyczne, pisze dla dzieci, prowadzi warsztaty w muzeach, domach kultury i bibliotekach. Pasjonatka książek obrazkowych, działa w ramach studia Kolektor. Więcej: https://kolektor.co/

Warsztat Książka obrazkowa w edukacji

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Czy potrzebujesz tłumacza na język ukraiński?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu "Relacje od nowa" przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie „Relacje od nowa” tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

Warsztat realizowany w ramach projektu "Relacje od nowa" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kontakt:
Magdalena Różycka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS 661 660 994
e-mail m.rozycka@mik.waw.pl

Autorka fotografii: Jolanta Suszko - Adamczewska

 • Brak komentarzy