KONKURS: IMPULS KULTURY

Konsultacje online 16.05.2023 r.
Konsultacje online 16.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, podczas którego opowiemy o idei konkursu, przedstawimy jego zasady i omówimy formularz zgłoszeniowy. 

Spotkanie odbędzie się 16 maja (wtorek) o godz. 11.00 na platformie Zoom. Potrwa około 1,5 h. Poprowadzą je Agata Szocińska-Oleksiak, Magdalena Różycka i Ania Woźniak z działu Mazowieckie Obserwatorium Kultury w Mazowieckim Instytucie Kultury, który realizuje zadanie konkursowe na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 14 maja 2023 r.:

Konsultacje online dla osób zainteresowanych w 4. edycji konkursu IMPULS KULTURY

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Jaką instytucję/organizację/sektor reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach/warsztatach związanych z konkursem „IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych”. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w ramach konsultacji/warsztatów związanych z konkursem „IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych” (relacja filmowa i/lub fotograficzna) oraz upublicznianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych w sieci Internet, m.in. na stronach www.mazovia.pl, www.mazowieckieobserwatorium.pl, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2022 r. poz. 2509 t.j.). 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub e-mail: iod@mazovia.pl . 3. Dane osobowe uczestników konsultacji/warsztatów: 1) będą przetwarzane w związku z udziałem w konsultacjach/warsztatach związanych z konkursem „IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, w celu udziału w konsultacji/warsztatach; 2) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku i miejsca pracy w sieci Internet, m.in. na stronach www.mazovia.pl, www.mazowieckieobserwatorium.pl; 3) zostaną powierzone do przetwarzania Mazowieckiemu Instytutowi Kultury z siedzibą przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa, który prowadzić będzie wszystkie sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji/warsztatów; 4) mogą zostać udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Uczestnikom konsultacji/warsztatów przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl) . 5. Uczestnikom konsultacji/warsztatów przysługuje dodatkowo prawo do przenoszenia danych. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konsultacji/warsztatach. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w konsultacji/warsztatach.
Proszę o zaznaczenie zgody

 

Załączniki:

1440prowlyimpuls-kultury2023.png - pobrań: 177, rozmiar: 1,19 MB