KONKURS: IMPULS KULTURY

dla mediów

Do 15 października potrwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznawana jest animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wartościowych projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, a także promocja laureatów, którzy poprzez działania animacyjne i edukacyjne przyczyniają się do aktywizacji oraz integracji różnych środowisk.

Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z pięciu kategorii:
- projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej
- projekt oparty o dziedzictwo lokalne
- projekt storytellingowy tzn. taki, w którym opowieść tradycyjna, lokalna, osobista bądź literacka stanowi oś dla działań animacyjnych bądź edukacyjnych
- projekt wykorzystujący nowe technologie i innowacyjne formy przekazu
- projekt zrealizowany online

Szukamy praktyków kultury, którzy empatycznie, refleksyjnie i twórczo odpowiadają na wyzwania i problemy współczesnego świata, pracując ze swoją lokalną społecznością. Jeśli jesteś jednym z nich lub znasz kogoś takiego – ten konkurs jest dla Ciebie!

Autorzy nagrodzonych projektów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 6000 zł brutto.

Kandydatury można zgłaszać poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl do 15 października 2020 r.

Organizatorem konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkursu w imieniu Organizatora przeprowadza Mazowiecki Instytut Kultury.

Informacja o konkursie:

Agata Roman
Dział Edukacji MIK
T: 22 586 42 07
M: 605 600 881
@:a.roman@mik.waw.pl

Anna Woźniak
Dział Edukacji MIK
T: 22 586 42 45
M: 665 603 909
@: a.wozniak@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów:
Maciej Pajączkowski
Dział Marketingu i Promocji MIK
M: 661 601 690
@: m.pajaczkowski@mik.waw.pl