KONKURS: IMPULS KULTURY

dla mediów

IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych 2023!

Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorów i animatorki kultury do udziału w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY!

Nagroda przyznawana jest pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, członkom grup nieformalnych i osobom fizycznym działającym autonomicznie za autorskie projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2023 roku.

Organizatorzy chcą docenić i nagrodzić autorów oryginalnych, inspirujących projektów, włączających i aktywizujących różne środowiska, realizowanych w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu.

Konkurs ma na celu promocję autorów najciekawszych projektów oraz inspirowanie środowiska animatorów i animatorek kultury do podejmowania twórczych i nowatorskich działań.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby. Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:

  • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
  • projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
  • projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
  • projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach przystąpienia znajdują się w REGULAMINIE.

Projekty można zgłaszać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ dostępny na stronie witkac.pl  

Nabór trwa od 1 czerwca do 18 sierpnia!

Informacja o konkursie:

Agata Szocińska-Oleksiak
T: 22 586 42 56
M: 605 504 904
@a.szocinska@mik.waw.pl

Anna Woźniak
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 45
M: 665 603 909
@: a.wozniak@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów:
Maciej Pajączkowski
Dział Marketingu i Promocji MIK
M: 661 601 690
@: m.pajaczkowski@mik.waw.pl