KONKURS: IMPULS KULTURY

dla mediów

5. jubileuszowa edycja konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych 2024!

Nagroda przyznawana jest animatorkom i animatorom kultury za autorskie projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2024 roku.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby. Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:

  • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
  • projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
  • projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
  • projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

W konkursie nagradzane są nieszablonowe projekty, włączające i aktywizujące różne środowiska, realizowane w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu, które mogą stanowić inspirację dla całego środowiska praktyków i praktyczek kultury.

Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach przystąpienia znajdują się w REGULAMINIE.

Projekty można zgłaszać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ dostępny na stronie witkac.pl 

Nabór od 1 czerwca do 16 sierpnia!

Informacja o konkursie:

Anna Woźniak
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 45
M: 665 603 909
@: a.wozniak@mik.waw.pl

Agata Szocińska-Oleksiak
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 56
M: 605 504 904
@: a.szocinska@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów:
Maciej Pajączkowski
Dział Marketingu i Promocji MIK
M: 661 601 690
@: m.pajaczkowski@mik.waw.pl