ALTERGRANT 2021 wystartował – zdobądź nagrodę!
ALTERGRANT 2021 wystartował – zdobądź nagrodę!

 

ALTERGRANT to nie jest konkurs grantowy. To sposób na docenienie tych, którzy realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnej niezależnie od grantów i środków publicznych. Na laureatów i laureatki czeka nagroda finansowa w wysokości 4 tys. złotych oraz spot prezentujący ich działania. Animatorzy i animatorki kultury z województwa mazowieckiego mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 30 kwietnia 2021. 

W Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej najistotniejsi są ludzie – ich umiejętności, doświadczenia, potencjały i twórcze relacje jakie tworzą z innymi. Działania animatorów i animatorek to ogromny wkład w rozwój społeczności lokalnych, rozbudzenie ich twórczości i innowacyjności, a przede wszystkim w kształtowanie umiejętności współpracy.

Konkurs ALTERGRANT wymyśliliśmy z potrzeby docenienia działań osób, które potrafią prowadzić społeczne działania twórcze niezależnie od środków publicznych. W tym roku będzie to szczególna edycja, dlatego postanowiliśmy zrezygnować z podziału na kategorie i wyróżnić tych, którzy w tak niesprzyjających warunkach potrafią wciąż działać na rzecz lokalnej społeczności wymieniając zasoby, nawiązując relacje czy łącząc działania komercyjne z twórczymi i społecznie odpowiedzialnymi. 

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny z województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Ważne, aby prowadziły one działania na rzecz lokalnej społeczności z obszaru edukacji kulturalnej i animacji kultury, pozyskując na nie środki poza sektorem publicznym, np. poprzez pozyskiwanie sponsorów i mecenasów, barter, czy prowadzenie działalności gospodarczej połączonej z działaniami twórczymi.  

Zgłoszenia

Uczestnicy biorący udział w konkursie powinni zgłosić swój udział przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz przesłanie go do dnia 30.04.2021 r. włącznie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> https://forms.gle/kxwRU4r347YFHNJp8 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU ALTERGRANT ORAZ REGULAMIN ZNAJDUJĄ SIĘ ZAKŁADCE KONKURSU:
www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-nagrody/mpek-altergrant/mpek-altergrant-2021.html 


Konkurs realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Kontakt: mpek@mik.waw.pl, tel. 669 395 783

***
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a głównym operatorem – Mazowiecki Instytut Kultury.

Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dołącz do programu!