Nagrody za Społeczne Działania Twórcze wręczone!
Nagrody za Społeczne Działania Twórcze wręczone!

Sześć nagród finansowych powędrowało do osób działających twórczo w Ostrołęce i okolicach. 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury odbyło się wręczenie Nagród Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim. Nagrody wręczyli: p.o. Dyrektora MIK Magdalena Ulejczyk, Zastępca Dyrektora ds. artystycznych MIK Izabela Bednarczyk, pełnomocniczka ds. MPEK dr Anna Świętochowska oraz koordynator MPEK z ramienia MIK Norbert Późniewski.

Nagroda Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze to wyróżnienie dla animatorów i animatorek kultury, działających przez sztukę ze społecznością lokalną. Inicjatywy społeczne rozumiane są tutaj nie jako przedsięwzięcia nieodpłatne, ale angażujące wiele osób we wspólne inicjatywy kulturalne o charakterze obywatelskim. Ważny jest też tu element twórczy, uwalniający kreatywne potencjały mieszkańców i mieszkanek województwa mazowieckiego. W tym roku o sześć równorzędnych nagród mogły starać się osoby działające w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, makowskim, wyszkowskim oraz w mieście Ostrołęka. 

Najwyżej oceniane są przedsięwzięcia odwołujące się do lokalnych tradycji, wartości i praktyk, jednak przekraczające tradycyjne sposoby uczestnictwa w kulturze. Liczy się aktywny udział członków społeczności oraz docieranie do grup często marginalizowanych. Kultura rozumiana jest jako narzędzie harmonijnego rozwoju społecznego. Ważnymi wartościami są otwartość, tolerancja i empatia.

Tegoroczne laureatki i laureaci to: Katarzyna Huzarska ze Stowarzyszenia Trójwiejska, Tomasz Jakubowski z Pracowni Batiku Mamut w Przasnyszu, Maria Weronika Kmoch z Jednorożca, Olga Stopińska, Bronisława Świder, Antonina Deptuła i Marianna Kuta z Kontynuatorek Tradycji z Bandyś, Joanna Turek z Taboru Wolkowe oraz Dominika Potomska i Paweł Pecura z Ostrowi Mazowieckiej.

Katarzyna i Seweryn Huzarscy jeżdżą na Kurpie już przeszło dziesięć lat i zbierają tradycyjne pieśni i melodie. Ich celem nie jest jednak tylko zachowanie niematerialnego dziedzictwa, lecz także aktywna animacja kultury kurpiowskiej i zarażanie nią innych. Organizują potańcówki, animują kapelę młodzieżową „Sobotnie granie” oraz sieciują środowisko. Olga Stopińska wraz ze śpiewaczkami z Badyś - Bronisławą Świder, Antoniną Deptułą i Marianną Kutą, tworzą międzypokoleniową grupę śpiewu Kontynuatorki Tradycji. Przekazują stare pieśni nowym uczennicom z pokolenia wnuczek. Dzięki temu zachowują ciągłość wyjątkowych kurpiowskich śpiewów i związanych z nimi zwyczajów społecznych. W podobnym duchu działa Joanna Turek, która powróciła do rodzinnej wsi Wolkowe, by zorganizować tam tabor taneczny śladami muzykanta Pawelczyka. Jej inicjatywa spotkała się z wielkim entuzjazmem nie tylko środowisk etnomuzykologicznych, ale też samych sąsiadów. Dom Pawelczyka z nową gospodynią stał się w czasie trwania taboru najgorętszym miejscem w okolicy. 

Maria Weronika Kmoch to lokalna historyczka i regionalistka. Wraz ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” stara się ożywiać pamięć i tradycje Jednorożca i okolic. Organizują wystawy plenerowe, wycieczki dla mieszkańców, a przede wszystkim wydają teksty poświęcone miejscowości i okolicom. W nieco innym duchu działa Tomasz Jakubowski z Przasnysza. Od lat prowadzi Pracownię Batiku Mamut w przasnyskim MDK, gdzie przybliża mieszkańcom ciekawą sztukę batiku. Działa jako muralista, wykonując wielkoformatowe malowidła w mieście i okolicach. Animuje też festiwal „Fabryka Światła” poświęcony sztuce laserowej i przasnyszaninowi Stanisławowi Ostoi-Kotkowskiemu. Nagroda powędrowała również do prężnych animatorów z Ostrowi Mazowieckiej – Dominiki Potomskiej i Pawła Pecury, którzy organizują sąsiadów wokół wspólnych działań kulturalnych. Przykładem może być partycypacyjne zorganizowanie, na nieużywanej działce, ogrodu społecznościowego „Skwerek Obfitości”, który stał się żywym miejscem spotkań mieszkańców Ostrowi. Celem Dominiki i Pawła jest to, by Ostrów była dobrym miejscem do życia dla wszystkich, również młodych i aktywnych ludzi, przyciąganych zazwyczaj przez duże miasta.

Laureaci i laureatki Nagrody MPEK to ludzie działający w różnych obszarach i dziedzinach. Łączy ich to, że ich inicjatywy organizują lokalną społeczność wokół wspólnych, twórczych działań, których celem jest poprawa życia społecznego w mazowieckich miejscowościach. To właśnie oni - animatorzy, animatorki, edukatorzy i edukatorki kulturalne zmieniają nasz świat i miejsca, w których mieszkamy na trochę lepsze. Nagroda za Społeczne Działania Twórcze jest właśnie po to, by docenić ich pracę i zaangażowanie.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim jest Mazowiecki Instytut Kultury.

 

Maja Dobiasz-Krysiak

Dołącz do programu!