Znamy wyniki Konkursu ALTERGRANT 2019
Znamy wyniki Konkursu ALTERGRANT 2019

Wybór laureatek i laureatów pierwszej edycji Konkursu ALTERGRANT był naprawdę trudny! Zgłosiło się wiele ciekawych inicjatyw, które zasługują na uwagę i docenienie. 

Po intensywnych obradach Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzech równorzędnych nagród (4000 zł brutto oraz film promocyjny) następującym osobom:

  • Mariola Kruk - Grupa Nieformalna Podkończanie
  • Emilia Frydrych - Stowarzyszenie Forum Pruszków
  • Michał Wiśnicki - Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

Przyznano również jedno wyróżnienie (spot promocyjny) dla:

  • Mateusza Kiełczyńskiego - Stowarzyszenie Droga Mleczna

Gratulujemy!


Wybór laureatów był wyzwaniem z dwóch powodów: po pierwsze odzew na nasze ogłoszenie o Konkursie przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, po drugie różnorodność zgłoszonych inicjatyw była tak duża, że bardzo trudne było dokonywanie między nimi jakichkolkiek porównań. Zgłosiły się osoby działające niezależnie, przedstawiciele dużych organizacji, instytucji kultury, przedsiębiorcy. 

Bardzo nas ucieszyła liczna reprezentacja osób działających w subregionie radomskim - mamy nadzieję, że wkrótce będziemy równie rozpoznawalni w całym województwie.
 
Kapituła nagrodziła najwyżej ocenione inicjatywy. Przyznała liczbę nagród i wyróżnień przewidzianą w regulaminie. Mamy jednak poczucie niedostytu i zdajemy sobie sprawę, że z konieczności musieliśmy odrzucić wiele interesujących zgłoszeń, które bezspornie zasługują na zauważenie i wsparcie  - zwłaszcza z obszaru przedsiębiorczości społecznej i łączenia działalności gospodarczej z działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Mamy nadzieję poświęcić tym formom więcej uwagi w kolejnych edycjach konkursu. 
 
W wielu przypadkach mieliśmy też problem z oceną aplikacji, ponieważ odpowiedź na pytania była tak enigmatyczna i ogólnikowa, że uniemożliwiało to właściwą ocenę. 
 
Była to pilotażowa edycja Konkursu, wiemy jednak, że będzie kontynuowany w prawdopodobnie nieco zmienionej formule. Gratulujemy jeszcze raz laureatom i dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas i wystartowali w konkursie. 

dr Anna Świętochowska, Pełnomocniczka ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Dołącz do programu!