A- A A+
vimeo facebook
Piąta edycja konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury wystartowała!
15 // 09 // 2021
Piąta edycja konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury wystartowała!

 

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury kierowany jest do menedżerek i menedżerów zarządzających instytucjami kultury na terenie województwa mazowieckiego. Poszukujemy menedżerów i menedżerek, którzy w szybko zmieniającym się świecie i wciąż nowych okolicznościach dostosowują działalność zarządzanej przez siebie instytucji do potrzeb publiczności, czerpiąc z lokalnych zasobów, dostępnej technologii, odpowiadając na wyzwania i problemy współczesnego świata w swoich lokalnych społecznościach.

Kim jest innowacyjny menedżer/menedżerka kultury?

To lider/ka odpowiadająca na wyzwania współczesnego świata w lokalnej społeczności i regionie wyznaczając konkretne cele i prowadząc zespół do ich osiągnięcia, poprzez:

 • czerpanie wiedzy i rozwiązań z różnych dziedzin i branż i replikowanie ich lub ich elementów we własnych przedsięwzięciach, wykraczanie poza utarte ramy działań, poszukiwanie nowych dróg i rozwiązań
 • zapraszanie do współpracy ekspertów, wspieranie sieci współpracy, również tej międzysektorowej
 • tworzenie prototypów rozwiązań i testowaniu ich w otwarciu na krytykę i zachodzące wokół zmiany
 • badanie potrzeb zespołu i publiczności oraz konstruowanie rozwiązań na ich miarę
 • wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii, metod i narzędzi pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości zespołu, publiczności, lokalnej społeczności, w poszanowaniu środowiska
 • wdrażanie takich rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, które wspierają zespół, przygotowują do samodzielności i dają przestrzeń kreatywności

Kapituła konkursu oceni:

 • Sprawczość i odpowiedzialność pełnionej funkcji
 • Zastosowanie unikatowych w skali regionu, województwa, kraju lub świata rozwiązań lub metod zarządczych
 • Adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska
 • Wagę i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy te nowoczesne koncepcje realizują.

Kandydaci i kandydatki zgłaszają swój udział osobiście, wypełniając do 15 września br. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu.

Pula nagród w konkursie to 18 000 zł. Wysokość nagrody Innowacyjnego Menedżera Kultury wynosi 10 000zł. Wysokość II nagrody to 5 000zł, wysokość III nagrody to 3 000zł.

Jesteśmy przekonani, że jeszcze wielu z Was - innowacyjnych menedżerów i innowacyjnych menedżerek – nie spotkaliśmy. To Wy wiecie jak przyciągać do kultury. Czekamy na Was!

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Konkurs finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • Brak komentarzy