A- A A+
vimeo facebook
Startujemy z 2. edycją konkursu Impuls Kultury
01 // 07 // 2021
Startujemy z 2. edycją konkursu Impuls Kultury
LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Konkursy / Impuls Kultury - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych 2021 - witkac.pl

Nagrody przyznawane są animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2021 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wartościowych projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, a także promocja laureatów, którzy poprzez działania animacyjne i edukacyjne przyczyniają się do aktywizacji oraz integracji różnych środowisk.

Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z pięciu kategorii:

  1. projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
  2. projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
  3. projekt storytellingowy taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
  4. projekt zrealizowany w oparciu o nowe technologie;
  5. projekt zrealizowany online.

Szukamy praktyków kultury, którzy empatycznie, refleksyjnie i twórczo odpowiadają na wyzwania i problemy współczesnego świata, pracując ze swoją lokalną społecznością.

Projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej może złożyć autor projektu występujący indywidualnie lub zespół współautorów projektu liczący nie więcej niż 3 osoby.

Pula nagród w konkursie wynosi 90.000 zł. Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej dla autora nagrodzonego projektu wynosi 6.000 zł brutto. Wysokość nagrody pieniężnej dla zespołu współautorów nagrodzonego projektu wynosi 9.000 zł brutto.

Kandydatury można zgłaszać poprzez formularz internetowy zamieszczony na platformie Witkac.pl do 15 września 2021 r.

Organizatorami konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

Informacja o konkursie: www.mazowieckieobserwatorium.pl/impuls

Anna Woźniak
Dział Edukacji MIK
T: 22 586 42 45
M: 665 603 909
@: a.wozniak@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów:
Maciej Pajączkowski
Dział Marketingu i Promocji MIK
M: 661 601 690
@: m.pajaczkowski@mik.waw.pl

  • Brak komentarzy