A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia 2021
30 // 06 // 2021
Program Towarzyszenia 2021

Program towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy cztery wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez siebie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+ lub programów szkoleniowych MIK. Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje. Udział w programie jest bezpłatny.

⇒ Co otrzymujecie w ramach udziału w Programie?

 • 15h indywidualnej pracy zespołu instytucji z ekspertką/ekspertem w formie warsztatów, spotkań, konsultacji, itp.
 • warsztat integracyjno-komunikacyjny dla zespołu
 • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
 • rekomendacje eksperckie

 

⇒ Jak się zgłosić?

 1. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia.
 3. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy.

⇒ Harmonogram programu:

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze z zespołem instytucji.
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia.
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty.
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

⇒ Ważne terminy:

 • 14 - 30 czerwca - nabór do programu
 • do 5 lipca - ogłoszenie wyników naboru
 • 6 lipca - 15 października - realizacja programu

 

⇒ Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

Więcej informacji

Zapraszamy!

 

 • Brak komentarzy