A- A A+
vimeo facebook
Instytucje kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii
26 // 02 // 2021
Instytucje kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii

ANKIETA


Celem ankiety jest:
- zebranie informacji i przygotowanie ogólnodostępnego raportu z badań;
- określeni skali zmian w działaniach instytucji kultury;
- dzielenie się wiedzą pozyskaną w trakcie diagnozy;
- prowadzenie dyskusji o sytuacji instytucji kultury z woj. mazowieckiego;
- reprezentowanie środowiska kultury z regionu na ogólnopolskich forach kulturowych;
- budowanie fundamentów do merytorycznego dialogu z organizatorami instytucji kultury;
- zaprojektowanie adekwatnej do sytuacji i potrzeb oferty bezpłatnych warsztatów i szkoleń kierowanych do kadry kultury w woj. mazowieckiego.

Niniejsze badanie jest kontynuacją diagnozy prowadzonej latem 2020 r., której celem było rozpoznanie sytuacji animatorów i edukatorów kultury pracujących w woj. mazowieckim.


Realizatorem badania jest:
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralnej 12
00-139 Warszawa


Kontakt:
Agata Grzybowska a.grzybowska@mik.waw.pl; tel. 22 586 42 45
Anna Woźniak a.wozniak@mik.waw.pl; tel. 22 586 42 45, tel. 665 603 909

  • Brak komentarzy