A- A A+
vimeo facebook
Edukacja Globalna - z czym to się je?
10 // 06 // 2020
Edukacja Globalna - z czym to się je?

Zapraszamy na cykl szkoleniowy, który składa się z:
3 webinariów – w dniach 15 (w godz. 13.00 – 16.00) oraz 22 i 29 czerwca (godziny do potwierdzenia z osobami uczestniczącymi
Szkolenia stacjonarnego – 10 września w godz. 9.30 – 16.00 w siedzibie Federacji Mazowia
Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie deklarują gotowość udziału w całym cyklu szkoleniowym.

Biorąc udział w projekcie:
– dowiesz się, czym jest edukacja globalna i jak włączać tę tematykę w swoje codzienne działania,
– poznasz przyczyn i konsekwencje współczesnych globalnych zjawisk,
– poznasz możliwość wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
– poznasz perspektywy Globalnego Południa,
– będziesz ćwiczyć krytyczne myślenie,
– zaplanujesz własne działania i projekty włączające tematykę edukacji globalnej.

Dla kogo:
Zapraszamy pracowników i pracownice, wolontariuszy i wolontariuszki, członków i członkinie stowarzyszeń oraz osoby związane z organizacjami pozarządowymi.
Pierwszeństwo udziału mają osoby związane z organizacjami członkowskimi Federacji Mazowia.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca. Obowiązuje limit miejsce.
Zastrzegamy możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń o ile zostanie wyczerpany limit. O zakwalifikowaniu do projektu powiadomimy najpóźniej 11 czerwca.

Jak się zgłosić: Zgłoszenia>>

strona projektu>>

  • Brak komentarzy