A- A A+
vimeo facebook
ALTERGRANT - NOWY KONKURS mpek
29 // 09 // 2019
ALTERGRANT - NOWY KONKURS mpek

 ALTERGRANT – zgłoś się do konkursu!


Działasz w kulturze niezależnie od grantów? Współpracujesz z lokalnymi przedsiębiorcami, mecenasami kultury albo łączysz działalność kulturalną z własnym biznesem? To konkurs dla Ciebie! Na zwycięzców czeka nagroda w wysokości 4 tys. złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 29 września.
Celem nowego konkursu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne środki finansowania.
Jak mówi dr Anna Świętochowska, pełnomocnik ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej: „Chodzi nam przede wszystkim o to, aby z jednej strony w obliczu całkowitego uzależnienia kultury od środków publicznych pokazać animatorom i edukatorom alternatywne sposoby finansowania, z drugiej zaś uwrażliwić przedsiębiorców, że kultura również może być istotnym narzędziem zmiany społecznej i warto o niej myśleć np. w kontekście działań CSR. Dlatego też organizujemy konkurs w partnerstwie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu”.
Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą wziąć udział osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy). Aby się zgłosić wystarczy zapoznać się z regulaminem znajdującym się na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-altergrant/mpek-altergrant-2019.html oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do 29 września 2019 r.:  PRZEJDŹ DO FORMULARZA >>
Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę m.in.: oryginalność prowadzonych działań, sposoby pozyskiwania środków oraz umiejętność budowania relacji.
Na zwycięzców czekają nagrody finansowe w wysokości 4000 zł oraz udział w spocie promocyjnym.
Pytania można przesyłać na adres mpek@mik.waw.pl.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to pierwszy w Polsce wieloletni program wojewódzki, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty oraz są narzędziem rozwoju społecznego. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a głównym operatorem – Mazowiecki Instytut Kultury. Partnerem społecznym jest Federacja Mazowia.

 

  • Brak komentarzy