A- A A+
vimeo facebook
Zaproszenie do składania wniosków na działanie przygotowawcze „CINEMAS AS INNOVATION HUBS FOR LOCAL COMMUNITIES”
25 // 09 // 2019
Zaproszenie do składania wniosków na działanie przygotowawcze „CINEMAS AS INNOVATION HUBS FOR LOCAL COMMUNITIES”

Celem pilotażowych projektów ma być określenie i sprawdzenie systemowych rozwiązań i działań oraz przetestowanie nowych inicjatyw przy wsparciu finansowym przez okres nie dłuższy niż trzy lata. W ramach działania „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” sprawdzona zostanie wartość dodana tworzenia innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:

Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych;
Pozyskiwaniu publiczności oraz budowaniu społeczności lokalnej poprzez interaktywne doświadczenia;
Wsparciu modernizacji sprzętu kinowego oraz digitalizacji.
Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych; wdrażania nowych sposobów angażowania publiczności oraz docierania do nowych odbiorców, zwłaszcza młodych, poprzez oferowanie wysokiej jakości zróżnicowanych europejskich treści oraz działań edukacyjnych; wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń, debat czy specjalnych pokazów edukacyjnych; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin oraz między innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 2 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

TERMIN APLIKOWANIA UPŁYWA: 25 WRZEŚNIA 2019 R.
Uwaga! Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy przesłać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

 

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: CNECT-I3@ec.europa.eu

 

https://kreatywna-europa.eu/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-dzialanie-przygotowawcze-cinemas-as-innovation-hubs-for-local-communities/?fbclid=IwAR01z0UBG05dNY6_gbT7ns8vKzRnnW3w67BlTCZNcl76g6bV-HzK5frtt00

  • Brak komentarzy