A- A A+
vimeo facebook
Zaproszenie na EKOPIKNIK - Warszawski Miesiąc Recyklingu
15 // 06 // 2019
Zaproszenie na EKOPIKNIK - Warszawski Miesiąc Recyklingu

W czerwcu 2019 r. został oficjalnie zainaugurowany Warszawski Miesiąc Recyklingu (WMR) podczas którego odbędzie się cykl wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców. Celem WMR jest promowanie podejścia R3 REDUCE – REUSE – RECYCLE, czyli: ogranicz (ilość wytwarzanych odpadów) – użyj ponownie (nie wyrzucaj przedmiotów, które mogą być jeszcze użyte) – przetwórz (odpady – w tym bioodpady – stają się zasobem).

Podczas czerwcowych wydarzeń organizowanych przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyróżniamy:

EKOPIKNIK skierowany do szerokiej grupy mieszkańców Warszawy,
spotkanie europejskiego konsorcjum wraz z sesjami szkoleniowymi projektu URBANREC dla przedstawicieli przemysłu, samorządów oraz administracji publicznej,
międzynarodową konferencję pn. Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców, która odbędzie się w ramach projektu COLLECTORS.
W czasie WMR miasto stołeczne Warszawa przystąpi także do Koalicji 5 frakcji. Podpisanie deklaracji członkowskiej będzie miało miejsce podczas EKOPIKNIKU.

EKOPIKNIK (15 czerwca, 12:00 – 18:00, Park Świętokrzyski, obok Pałacu Kultury i Nauki)

15 czerwca 2019 r. odbędzie się kolejna – trzecia już – edycja EKOPIKNIKU, pełnej atrakcji dla całych rodzin imprezy
o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, która poświęcona będzie: promowaniu wśród mieszkańców Warszawy odpowiedzialnych postaw konsumenckich, nowym zasadom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, idei niemarnowania żywności. W tym roku szczególny akcent kładziemy na frakcję bioodpadów, dlatego w programie wydarzenia nie zabraknie warsztatów z biokompostowania.

Do współtworzenia wydarzenia m.st. Warszawa zaprosiło stowarzyszenia, fundacje, a także innych partnerów na co dzień zajmujących się tematem edukacji ekologicznej, dzięki którym uczestnicy pikniku będą mogli brać udział
w licznych aktywnościach. Podczas wydarzenia odbędą się m.in.: wielkoformatowe gry edukacyjne, atrakcje dla najmłodszych, warsztaty upcyklingowe, pokazy oraz warsztaty kulinarne dla dorosłych oraz dzieci, gra terenowa oraz liczne konkursy z nagrodami.

Dzięki licznym aktywnościom mieszkańcy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, niemarnowania żywności oraz dowiedzieć się, jak w swoich gospodarstwach domowych zapobiegać powstawaniu odpadów.

Na mieszkańców czeka również strefa gastronomiczna oraz strefa rekreacji, która – w myśl idei pikniku – także promuje rozwiązania upcyklingowe.

Mając na uwadze dbałość o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, tegoroczna edycja EKOPIKNIKU będzie odbywać się w standardzie tzw. „zielonego wydarzenia” (ograniczenie wytwarzanych odpadów, niekorzystanie z produktów jednorazowych, zminimalizowanie wykorzystania drukowanych materiałów promocyjnych).

Program EKOPIKNIKU będzie dostępny na bieżąco w oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: EkoPiknik2019

 

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/edukacja-ekologiczna/21679-zaproszenie-na-ekopiknik-warszawski-miesiac

  • Brak komentarzy