A- A A+
vimeo facebook
Miliony złotych na „cyfrowe GOK-i”
05 // 06 // 2019
Miliony złotych na „cyfrowe GOK-i”

Wygląda na to, że gminne ośrodki kultury doczekają się wsparcia na miarę realizowanego kilka lat temu Programu Rozwoju Bibliotek. O ile Program Rozwoju Bibliotek został sfinansowany z pieniędzy prywatnych przez Fundację Billa i Melindy Gates, to Program Gminne Cyfrowe Ośrodki Kultury będzie finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.

Program ma mieć trzy główne filary: podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu, przeznaczenie do 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, doposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy (komputery, tablety). Założenia programu przedstawili wczoraj Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Podłączenie GOK-ów do szerokopasmowego Internetu


Centrum Projektów Polska Cyfrowa (jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji) sfinansuje budowę infrastruktury szerokopasmowej dla szkół i gospodarstw domowych na terenie całego kraju. W ramach programu operatorzy telekomunikacyjni podłączą do szerokopasmowego Internetu również wszystkie Gminne Ośrodki Kultury, które nie mają dostępu do szybkiej sieci. W pierwszym etapie prac, do połowy 2020 roku, podłączonych do szybkiego Internetu zostanie około 450 GOK w całym kraju. Kolejne podłączenia będą realizowane w ramach kolejnych konkursów. Szacuje się, że zasięgiem sieci szerokopasmowej zostanie objętych łącznie ponad 1000 GOK do końca 2023 roku.

Zorganizowanie cyklu szkoleń z kompetencji cyfrowych, w tym nauki programowania w każdym GOK-u


W ramach POPC ogłoszono konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie maksymalnie 100 mln zł z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

Szkolenia będą obejmować następujące obszary tematyczne: korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura; projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych; kompetencje medialne – m.in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych; programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania; zaprezentowanie możliwości, jakie dają wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) w życiu i pracy; sztuczna inteligencja i big data – wprowadzenie dzieci i młodzieży w tę tematykę; bezpieczne zachowania w sieci – w życiu prywatnym, społecznym i w edukacji; dostępność zasobów cyfrowych online – problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji.

Według planów CPPC, szkoleniami zostanie objętych od 50 000 do 75 000 osób.

Wyposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy


W ramach projektów finansowanych przez POPC beneficjenci prowadzący szkolenia będą zobowiązani do:

wyposażenia GOK w sprzęt komputerowy, tablety, roboty, maty edukacyjne, drukarki 3D oraz oprogramowanie;
zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników GOK.
Ma to pozwolić w szczególności niedoinwestowanym instytucjom na znaczące uatrakcyjnienie ich oferty szkoleniowej, a uczestnikom szkoleń na dostęp do najnowocześniejszych technologii.

 

http://xn--menederkultury-fdd.pl/miliony-zlotych-na-cyfrowe-gok-i/?fbclid=IwAR3cFTnKjXb74zgzeahUzIArRjZWdewsZvU2sEXGuDhypscz5qFMLREBjIQ

  • Brak komentarzy