A- A A+
vimeo facebook
Trwa nabór do konkursu dla mazowieckich muzeów!
15 // 04 // 2019
Trwa nabór do konkursu dla mazowieckich muzeów!

Dla kogo konkurs?


Inicjatywa jest skierowana do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane będą wszystkie muzealne przedsięwzięcia – projekty, wydawnictwa, wystawy w pięciu kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne, w kategorii otwartej, obejmującej koncerty, wydawnictwa nieposiadające ISBN, gry miejskie, projekty artystyczne bądź multimedialne, inscenizacje, imprezy plenerowe lub we wnętrzu placówki, a także kategorii pn. „NIEPODLEGŁA”, do której placówki muzealne mogą zgłaszać przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Ten konkurs to doskonała okazja dla mazowieckich instytucji kultury, aby otrzymać prestiżowe wyróżnienia. W poprzedniej edycji rekordowo o zwycięstwo walczyły aż 94 wystawy, projekty i wydawnictwa. Wierzba cieszy się dużym powodzeniem, dlatego zachęcam wszystkich jeszcze niezdecydowanych do zgłaszania swoich przedsięwzięć. Na pewno są wśród nich perełki, które warto pokazać i nagrodzić – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Kto może się zgłosić?


O nagrodę będą mogły rywalizować wszystkie muzea, które mają swoją siedzibę na terenie Mazowsza. Prawo do zgłoszenia udziału w konkursie przysługuje organizatorom lub współorganizatorom zdarzeń muzealnych zorganizowanych nie tylko na Mazowszu, ale też poza granicami województwa lub Polski.

Jeden podmiot zgłasza tylko jedno zdarzenie muzealne w każdej kategorii. Dopuszcza się również zgłoszenie zdarzeń muzealnych organizowanych przez filie, oddziały lub inne podległe jednostki organizacyjne muzeów, które mają siedzibę na Mazowszu.

Jak zgłosić udział?


Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15 kwietnia br. osobiście, składając wniosek w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, lub listownie, wysyłając na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7112,trwa-nabor-do-konkursu-dla-mazowieckich-muzeow.html

 

  • Brak komentarzy